Národní politika kvality

 

 

Kermi na cestě k Excelenci

Rozhovor Kláry Fouskové s Milanem Šrámkem, vedoucím managementu
kvality společnosti KERMI, s.r.o. uveřejněný v Perspektivách kvality

Jedním z cílů časopisu Perspektivy kvality je prezentovat úspěšné firmy i další organizace a jejich zkušenosti na cestě k excelenci s využíváním Modelu excelence EFQM. Mezi takovéto firmy patří rozhodně společnost KERMI, s. r. o., ve Stříbře, která byla v roce 2011 v kategorii podnikatelský sektor jedním z vítězů Národní ceny kvality ČR v programu EXCELENCE. Model excelence EFQM byl v organizaci poprvé aplikován v roce 2007 a od roku 2008 probíhá sebehodnocení systematicky.
Přinášíme rozhovor s Milanem Šrámkem, vedoucím managementu kvality v této společnosti, o úskalích při zavádění Modelu, kterými firma musela nejprve projít, i o další úspěšné cestě, která ji dovedla až k Národní ceně kvality ČR, ale především k úspěchům na trhu.

Co bylo prvním impulzem pro zavedení Modelu excelence EFQM ve vaší společnosti? Jak byla zahájena vaše cesta k excelenci?
Náš závod ve Stříbře procházel různými etapami rozvoje. V první fázi, v letech 1996 až 2004, jsme budovali a rozšiřovali závod i základní výrobní systémy. V oblasti kvality to bylo na základech norem
ISO 9000. Naším cílem bylo přesvědčit zákazníka, že v České republice existují firmy produkující výrobky ve vysoké kvalitě. Srovnávali nás s výrobci ve Švýcarsku a Německu. Naše konkurence z těchto zemí používala dokonce i prodejní slogan „Kupujte německou kvalitu“. To byla pro nás obrovská motivace ukázat, že umíme vyrábět ještě lépe...

V letech 2005 až 2007 jsme závod stabilizovali. Zákazníci nás postupně začali vnímat pozitivně. V klíčových ukazatelích výkonnosti jsme se zlepšovali, byli jsme na dobré cestě.
Ale co dál? Potřebovali jsme pro sebe, tak jako ve sportu, další cíle. V roce 2007 jsme přišli s myšlenkou a vizí stát se nejlepším závodem naší divize. Srovnávali jsme se se čtyřmi závody. Vymysleli jsme kategorie, jakými byly kvalita, termíny dodávek, zlepšovací návrhy, nemocnost/úrazy a další. Porovnávali jsme své silné a slabé stránky s ostatními závody naší divize z Německa a Švýcarska. Na jedné přednášce organizované ČSJ jsme se poprvé setkali s Modelem excelence EFQM. To byl první impuls k další etapě, začátek naší práce s tímto modelem.

Zavedení Modelu excelence EFQM není úplně snadná a jednorázová záležitost. V čem podle
vás tkví největší úskalí, na co by si měli dátostatní pozor?

Podle mé zkušenosti nelze zavádět model amatérsky sám. První pokusy i u nás ztroskotaly, když jsem se snažil přesvědčit kolegy sám a bez delší praxe. Doporučuji spolupráci s poradcem či koučem. Nelze
uspět bez plné podpory klíčových hráčů (majitelů, ředitelů, manažerských týmů). Dále se musíte smířit
s tím, že první sebehodnotící zpráva nebude okamžitě špičková... Dalším kritickým bodem je odhodlání
pokračovat dále i po jednom sebehodnocení.

Model excelence EFQM je založen na pravidelném sebehodnocení. Tím subjekty hledají cestu dalšího
rozvoje a posunu za lepšími výsledky. Jakým způsobem probíhá sebehodnocení ve vaší společnosti?

Právě se připravujeme na naše třetí sebehodnocení. Po letech 2009 a 2011 to bude letos v záři. K tomuto účelu týmově aktualizujeme sebehodnotící zprávu. Zapojili jsme i nové členy managementu. Proškolujeme je i v logice RADAR.

V jaké konkrétní oblasti vám Model významně pomohl?

Od začátku nás zaujal svojí komplexností. Učil nás, že podnikání nespočívá jenom v tvrdých datech a výsledcích. Srovnávali jsme model s našimi sportovními zkušenostmi. Předpoklady jsme přirovnali k tréninku a výsledky jsme se naučili rozlišovat na to, jak nás partneři vnímají, tedy fair play, a jakých výsledků vůči partnerům dosahujeme. V současné době, při práci na revizi, nás model znovu a znovu inspiruje a nutí přemýšlet o tom, jaký význam a dopad má to, co děláme.

Jakou úlohu ve vaší práci konkrétně Model má?

Stal se základní kostrou našeho podnikání. Jednou za rok se setkáváme s kolegy mimo firmu a plánujeme naši budoucnost. Od roku 2010 se držíme struktury modelu již pravidelně. Je to pro nás přehledný, srozumitelný a kompatibilní podklad.

Co pro vás znamenalo vítězství v Národní ceně kvality ČR?

Z vítězství jsme se velice radovali. Zážitkem pro nás bylo vyhlášení vítězů na Pražském hradě. Cítím, že
nás to více stmelilo. Do té doby jsme byli skvělý tým, ale poté jsme se semkli ještě více.

Opravdu vám Model excelence EFQM tak významně pomohl?

Ještě víc... Získali jsme uznání od vedení koncernu. Ten si našeho úspěchu váží a dává nás ostatním za
vzor. Při každém externím auditu nás auditoři hodnotí vysoko zejména právě v otázkách přístupu ke zlepšování a za práci s modelem. Zákazníci v Německu nám dávají v posledních šesti letech ta nejvyšší ocenění.
Odborné časopisy v Německu organizují tradiční hodnocení spokojenosti zákazníků. Tato soutěž nese
název MARKT INTERN. Značka KERMI v roce 2013 zvítězila v konkurenci 14 výrobců topné techniky.
Musím podotknout, že tyto i ostatní úspěchy nejsou jenom zásluhou nás ve Stříbře, ale díky celkové
výborné práci celé naší Business Unit.
Model nám pomáhá klást si otázky, na které by nás dříve ani nenapadlo se ptát. Když si na tyto otázky
pravdivě odpovíte a odpověď zhodnotíte, ukáže vám to, co a kde musíte udělat lépe. Čím více s modelem pracujeme, tím více vidíme potenciálů pro zlepšování. V tom nám model významně pomáhá.

Vizitka společnosti KERMI:

My, společnost Kermi s.r.o., jsme výrobním závodem v divizi topné techniky a sanitární techniky AFG Arbonia – Foerster - Holding AG.
AFG je akciová společnost se sídlem v Arbonu ve Švýcarsku, která je kotovaná na SIX SWISS Exchange. AFG vytvořila v roce 2012 obrat okolo 27 miliard CZK a zaměstnává přibližně 5 800 pracovníků.
Česká pobočka KERMI s.r.o. je druhým největším výrobním závodem v divizi, která zaměstnává okolo 750 pracovníků. Na výrobní a logistické ploše přes 50 000 m2 produkujeme více než půl milionu radiátorů a sprchových koutů ročně. Tímto jsme největším zaměstnavatelem ve městě Stříbře a jedním z největších zaměstnavatelů v tachovském regionu. Vidíme se jako výrobní závod radiátorů v Evropě, který vyrábí největší a nejkomplexnější sortiment radiátorů. Jsme specializováni na zákaznické objednávky, na vysoce kvalitní, designově orientované dekorativní radiátory.
Vedle výrobního úkolu zodpovídáme u Kermi s.r.o. za odbyt radiátorů a sprchových kabin v ČR. K  našemu produktovému spektru náleží nejvíce jakostní designové radiátory v divizi pro značky Kermi,  Arbonia, Prolux, jakož i veškeré trubkové radiátory pro značky Arbonia a Prolux. Vyrábíme i všechny konvektory a topné stěny pro tyto značky.

Mediální partneři Národní politiky kvality: