Národní politika kvality

 

 

EFQM model pomůže každé firmě zavést pořádek a nastartovat růst

tvrdí Jiří Šimon, ředitel společnosti Original Group.

Jakým způsobem se Vaše společnost dostala k práci s EFQM modelem?

Naše společnost se v letech 2006- 2007zapojila do  projektu Abeceda managementu úspěchu, který měl za úkol přiblížit vybraným firmám ze Středočeského kraje model EFQM, a naučit je model používat. Do té doby jsme o existenci tohoto nástroje nevěděli.

Co Vás vůbec vedlo k tomu, že jste začali hledat nějaký model řízení společnosti?

V té době jsme procházeli velkým rozvojem, který začínal nabírat rozměrů, které již nešlo řídit, jak se říká, intuitivně. Silně jsme cítili, že je třeba v řízení naší společnosti přijmout změny, a právě v té době se objevila nabídka na možnost účasti v "Abecedě". Po absolvování třídenního školení, kterým celý projekt začal, bylo rozhodnuto. Osobně považuji tyto tři dny za jedny z nejdůležitějších v dalším fungování naší organizace.

Opravdu Vám model EFQM tak významně pomohl?

Prostě jsme ve správné době dostali nástroj, kterým lze plně řídit naši firmu. Model nám ukázal široký rámec činností, které musí vykonávat každá organizace, pokud chce být úspěšná a pokud chce obstát na tvrdém evropském konkurenčním trhu. Naučili jsme se vytvořit sebehodnotící zprávu, která nám ukázala, v jakých oblastech jsou naše silné stránky a kde máme naopak příležitosti pro zlepšení. A to v naprosto konkrétních věcech, takže jsme získali jasný návod, jak postupovat, abychom byli úspěšní. Samozřejmě, bez použití EFQM modelu, bychom možná do našeho cíle také došli, ale s mnohem většími šrámy, za mnohem delší čas a stálo by nás to mnohem více peněz.

V čem je podle vás hlavní rozdíl mezi intuitivním řízením firmy a využitím EFQM modelu?

Uvedu Vám to na příkladu. V loňském roce, jsme začali působit na trhu finančního poradenství a pro tuto činnost, jsme založili novou společnost. Bylo nutné tuto společnost rozpohybovat a nastavit základní principy fungování. Pro nás nebylo nic jednoduššího než vzít model EFQM a ten nám přesně určil co vše je potřeba v nové společnosti udělat, aby perfektně fungovala. Prostě krok za krokem, jako recept na bábovku. Model postihuje všechny činnosti, které jsou potřebné pro správné fungování každé společnosti, a proto byl pro nás start nové společnosti spíše radostí než starostmi.

Myslíte, že můžete EFQM model doporučit firmám jako nástroj, který pomůže v krizi?

EFQM model není nástroj, který pomůže jenom v krizi, pomůže vždy. Snad jen, že je v době krize více času na jeho zavedení. Model bych doporučil všem firmám, které jsou zatím řízeny spíš intuitivně , což je bohužel případ většiny českých firem. Je neuvěřitelné, že model, který se tak osvědčil, že ho používá většina úspěšných evropských firem, je v naší zemi tak přehlížen.

Osobně jsem stoprocentně přesvědčen, že model EFQM je nástrojem, který dokáže pomoci každé firmě, bez ohledu na její velikost nebo zaměření.

Děkuji Vám za rozhovor.

Mediální partneři Národní politiky kvality: