Národní politika kvality

 

 

Národní cenu za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj pro rok 2016 předal Metrostavu ministr průmyslu a obchodu Jana Mládek. Převzal ji Tomáš Zámečník a Ladislav Profota

Mediální partneři Národní politiky kvality: