Národní politika kvality

 

 

Užitečné odkazy

www.npj.cz
portál Národního informačního střediska pro podporu kvality s komplexními informacemi ze všech oblastí kvality
 
www.sokcr.cz
stránky Sdružení pro oceňování kvality - organizátora Národní ceny kvality ČR
 
www.efqm.org
Stránky Evropské nadace pro management kvality (European Foundation for Quality Management - EFQM)
 
www.csq.cz
stránky České společnosti pro kvalitu která je národním partnerem EFQM. Jedná se
o neziskovou organizaci poskytující komplexní služby v poradenství v oblasti kvality.
 
www.ceskakvalita.cz
Stránky programu na podporu kvalitního zboží a služeb - Česká kvalita

 

Mediální partneři Národní politiky kvality: