Národní politika kvality

 

 

Národní cenu kvality ČR ve veřejném sektoru za rok 2015 přebírá z rukou předsedy senátu Milana Štěcha děkan fakulty Miloslav Šoch

Mediální partneři Národní politiky kvality: