Národní politika kvality

 

 

NÁRODNÍ CENA ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PODNIKATELSKÝ a VEŘEJNÝ SEKTOR
Motto: „Být dobrým sousedem“

Vládní program Národní ceny kvality je zaměřen na oceňování organizací, které dosahují excelentních výsledků. Vedle prokazování správných praxí a výjimečných výsledků za aplikaci modelů EFQM a CAF byl program rozšířen i o cenu za společenskou odpovědnost. Jedná se o výzvu pro organizace, které nad rámec stanovených legislativních požadavků realizují aktivity, které jsou prospěšné nejen pro ně samé, ale i pro jejich zaměstnance, obchodní partnery i širokou veřejnost.

Společenská odpovědnost = klíč k udržitelnému úspěchu

Přístupy moderního managementu se v posledních obdobích výrazně mění. Čím dál více je zřejmé, že veřejnost vnímá organizace nejen jako výrobce a dodavatele výrobků a služeb, ale posuzuje i jejich vliv na místní komunitu a jejich ochotu spolupodílet se na řešení problémů udržitelného rozvoje. Prioritní proto pro organizace není okamžitá maximalizace zisku, nýbrž jeho dosahovaní v dlouhodobé perspektivě („udržitelný zisk“). Vedle korektního vztahu ke svým zákazníkům a dalším obchodním partnerům směřují proto organizace svoji pozornost i na uspokojování požadavků ostatních zainteresovaných stran (občanů, organizací státní správy i územní samosprávy, občanských sdružení aj.) a na péči o životní prostředí.

Všeobecně uznávaná ocenění

Model hodnocení CSR v rámci Národní ceny byl inspirován platnými mezinárodními standardy, stávající metodikou hodnocení organizací v rámci Národní ceny kvality i specifiky českých organizací podnikatelské i neziskové sféry. Od roku 2016 je cena hodnocena podle modelu "Committed to Sustainability“ (C2S) vytvořeného Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s platformou Organizace spojených národů UN Global Compact.  Hodnocení Národní ceny tak bude plně kompatibilní s nejnovějšími světovými standardy.

Hodnocení podle modelu "Committed to Sustainability“ se zaměřuje na 4 hlavní oblasti – People, Planet, Profit a Products. Poskytuje účastníkům programu Národní ceny nezávislou zpětnou vazbu o úrovni, na které se organizace v oblasti zásad společenské odpovědnosti a udržitelnosti nachází a ukazuje, kterým směrem se dále ubírat a na které části problematiky se zaměřit.

Účast v Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Cena byla poprvé vyhlášena v roce 2009.
Cena je reálná pro ty, kteří se konceptem stejně již po delší dobu zabývají, třeba i bez využití specifických standardů - pouze využívají široké informační základny (internet a webové stránky subjektů, jejichž posláním je šíření myšlenek a poskytování informací) a zpráv řady organizací ze světa i z tuzemska a snaží se je implementovat uvnitř organizace. Realizují svůj přístup a jsou ochotny se v rámci metodiky hodnocení porovnat.

Uzávěrka přihlášek je každý rok 31. května.

Kompletní nový statut Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj ZDE.


Více informací a přihlášky ZDE

Obrázek: NCCSR 2016 Chomutov

NCCSR 2016 Chomutov

Partneři večera Petr Vaněk z Hyundai a Luděk Švenda z První brněnské předali Národní cenu zástupcům Statutárního města Chomutov Jarmile Mravcové a Teodorovi Sojkovi

zobrazit celý článek

Obrázek: NC CSR 2015 Brose

NC CSR 2015 Brose

Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost v roce 2015 získala společnost Brose, s.r.o. Jednateli Niclasi Pfüller-von WOBESER a HR team leaderovi Vlastě POLACHOVÉ ji předal František CHALOUPECKÝ – víceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a Vladimír Mikel– jednatel ROSSMANN (partner ceny)

zobrazit celý článek

Mediální partneři Národní politiky kvality: