Národní politika kvality

 

 

Programy START,  START Plus a START Europe v Národní ceně kvality ČR

Prokazatelné pozitivní přínosy, které aplikace Modelu Excelence EFQM přináší firmám v zahraničí i v ČR, vedly Radu kvality k vytvoření nových programů START a START Plus. Ty jsou podstatně méně náročné na finance i pracovní čas a dovolí tak firmám vyzkoušet si sílu Modelu Excelence EFQM v praxi. Programy START a START Plus by měly v příštím roce umožnit i menším firmám zapojení do Národní ceny kvality ČR a zvýšit tak jejich konkurence-schopnost a zlepšit řízení i hospodářské výsledky.
"Uvědomujeme si, jaké úsilí a spolupráci všech zaměstnanců vyžaduje účast v Národní ceně kvality," vysvětluje Robert Szurman, předseda Rady kvality. "Současně však víme, že zapojení přináší každé firmě velmi výrazné zlepšení výsledků prakticky ve všech oblastech činnosti. Abychom vstup do Národní ceny zejména menším podnikatelům usnadnili, rozhodla se Rada kvality vyhlásit pro rok 2010 dva programy, START a START PLUS, které jsou jednodušší na pochopení a připraví firmy na práci s Modelem Excelence EFQM."
Zjednodušené programy START a START PLUS jsou určené především firmám, které mají zájem překročit hranice norem ISO, dát se cestou TQM, neboli totálního managementu kvality. Účast v programech jim pomůže zásadně inovovat systém řízení a obstát v tvrdém konkurenčním boji.

Model START

Model START Národní ceny kvality ČR je určen pro organizace, které hledají cestu, jak začít se systematickým zlepšováním, ale i pro organizace, které mají zkušenosti s aplikací normy ISO 9001 a hledají metody efektivnějšího a účinnějšího naplnění požadavků této normy. Jako model pro zahájení cesty ke zlepšování je použito sebehodnocení dle doporučení EFQM. Jako metoda provedení sebehodnocení je využit dotazník.
Objektivně vyplněný dotazník ve všech částech devítikriteriálního Modelu Excelence EFQM a zpracování bodového hodnocení přinese firmě informaci o jejích silných stránkách a příležitostech ke zlepšování i o celkovém profilu organizace. Celkový profil organizace ukáže na „nejslabší místa“ v řízení firmy a tedy cestu, kde začít se zlepšováním.
Realizací modelu START je pověřeno Sdružení pro oceňování kvality (SOK). To zašle zájemci na požádání dotazník k vyplnění a sjedná s ním postup posuzování. Posuzování je pro uchazeče nenáročné jak z pohledu plnění požadavků, tak i finančně. Pokud posuzování dopadne pozitivně, získá firma ocenění za zapojení do programů Národní ceny kvality a diplom „PERSPEKTIVNÍ FIRMA“ s platností na 3 roky. Následně se může přihlásit do dalších programů Národní ceny kvality (START PLUS, EXCELENCE).

Model START PLUS

Pokud je firma dobře řízená nebo je držitelem certifikátu ISO 9001 a má zájem o získání informací o stávající úrovni firmy a na hledání cest pro zlepšování a inovaci řízení, může realizovat opět sebehodnocení formou odpovědí na otázky dotazníku.
Tento model již vyžaduje sepsání náročnější sebehodnotící zprávy (vyplněný dotazník sestávající z odpovědí na jednotlivé otázky). Jednotlivé odpovědi jsou již ale posuzovány z více pohledů.
U části PŘEDPOKLADY jsou to Přístup, Aplikace, Měření a Zlepšování.
U části VÝSLEDKY je nutno sledovat trendy a cíle.
Vyplněný dotazník může sloužit jak pro vnitřní potřeby firmy, tak i, pokud se forma přihlásí, i o hodnocení nezávislým vyškoleným hodnotitelem v programu Národní ceny.

Realizací modelu je opět pověřeno Sdružení pro oceňování kvality (SOK), kde lze získat všechny potřebné informace.
Pokud hodnocení dopadne pozitivně, získá firma buď ocenění za zapojení do programů Národní ceny kvality a diplom „PERSPEKTIVNÍ FIRMA“ s platností na 3 roky, nebo ocenění za zvýšení výkonnosti a diplom „ÚSPĚŠNÁ FIRMA“. Následně se může přihlásit do programu Národní ceny kvality EXCELENCE.


Pro oba modely jsou vypracovány aplikační příručky, které jsou ke stažení zde:

START

Přihlášky a další info o modelu START zde.

START Plus

Přihlášky a další info o modelu START Plus zde.

Model START Europe

Novinkou roku 2014 je, že do rodiny programů Národní ceny kvality ČR byl zařazen další program START EUROPE, který je určen jak pro organizace veřejné správy, tak podnikatelských subjektů. Do tohoto programu se může přihlásit organizace kdykoliv během roku. Je založen na úspěšném sebehodnocení a realizaci projektů.

V rámci programu START EUROPE:

  • se uchazeči naučí provádět systematické sebehodnocení za pomoci jednoduchých nástrojů (například dle dotazníku START, dotazníku EFQM) vůči Modelu excelence EFQM a provedou identifikaci silných stránek a oblastí pro zlepšování
  • uchazeči realizují 3 projekty zlepšování
  • uchazeči, kteří úspěšně realizují projekty zlepšování, získají národní i mezinárodní ocenění EFQM Committed to Excellence.

Tímto programem umožňujeme zájemcům nastoupit cestu k excelenci, tudíž osvojit si základní principy sebehodnocení včetně realizace projektů zlepšování, které mají prokazatelně pozitivní dopad na chod organizace.

Více o Programu Start Europe zde.

Obrázek: modely Start 2015

modely Start 2015

Vítězné firmy v programu Start Plus v roce 2015 - Palivový kombinát Ústí, První brněnská strojírna Velká Bíteš, TESCOMA a Veyance Technologies Czech

zobrazit celý článek

Obrázek: Modely Start - ctverice 2012

Modely Start - ctverice 2012

V Programu Start Plus získaly v roce 2012 ocenění i společnosti Palatinum, Rossmann, Hotel Olšanka a Alexandria.

zobrazit celý článek

Obrázek: Modely Start - čtveřice

Modely Start - čtveřice

Čtveřice oceněných v programu START Plus v roce 2011. Je mezi nimi i budoucí vítěz Národní ceny kvality?

zobrazit celý článek

Obrázek: Modely START - Canaria

Modely START - Canaria

Ocenění Úspěšná firma v modelu START Plus získala v roce 2011 i CK Canaria Travel. Z rukou prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu pana Zdeňka Juračky přebírá ocenění generální ředitelka společnosti Lenka Viková.

zobrazit celý článek

Mediální partneři Národní politiky kvality: