Národní politika kvality

 

 

Studie University v Leicesteru:
Srovnání výsledků dosahovaných firmami pracujícími s EFQM modelem v porovnání s výsledky firem s obdobnými výchozími podmínkami, které ovšem model nevyužívají. Srovnáváno bylo 120 firem různých oborů a velikostí. Graf ukazuje, o kolik jsou nárůsty výsledků u firem používajících EFQM model vyšší oproti srovnávací skupině.

Mediální partneři Národní politiky kvality: