Národní politika kvality

 

 

Model Excelence EFQM

  • nejpropracovanější nástroj řízení organizací
  • používán 30.000 evropských firem
  • „recept“ na přivedení firmy k Business excelenci

Odborníci Evropské nadace pro management kvality (EFQM)
zanalyzovali způsoby řízení nejlepších firem v Americe a v Japonsku. Na základě výsledků této analýzy vytvořili v roce 1991 nový model řízení pro evropské firmy a nazvali ho Evropský model TQM (Total quality management). Model byl průběžně vylepšován a upravován a jeho finální verze byla prezentována v roce 1999 pod novým názvem „The EFQM Excellence Model®“.
V současné době je Model Excelence EFQM považován za nejpropracovanější nástroj řízení organizací. V zásadě jde o filozofii managementu, která vychází z jednoduché úvahy, že vynikající výsledky může organizace dosáhnout, pokud dosáhne maximální spokojenosti svých zákazníků a svých zaměstnanců a je respektována okolím.
Zjednodušeně jde o manažerský nástroj, který slouží k systematickému a trvalému přezkoumávání kvality organizace a to od vedení, přes strategická rozhodnutí, zaměstnance, financování až po klíčové výsledky.
V Evropě je model široce využíván společnostmi všech oborů a velikostí. Mezi 30.000 organizací, které ho používají patří téměř všechny významné evropské firmy. 60% velkých a středních firem v EU pracuje podle Modelu excelence EFQM.

I v České republice je model využíván řadou nejúspěšnějších společností (Continental, O2 - Eurotel, T - mobile, VW - Škoda Mladá Boleslav). K naší vlastní škodě však rozšíření modelu není takové, jako na západ od naších hranic.

Princip modelu spočívá v sebehodnocení organizace, podle přesně stanovených pravidel. Díky tomuto procesu se dá přesně určit, v jakých oblastech se firmě daří a na jaké oblasti je potřeba se zaměřit. Model umožňuje manažerům, aby se dívali na organizaci z nadhledu, ale aby současně měli možnost vidět i detaily slabých míst společnosti. Můžou se proto předem zabývat řešením příčin problému, což je jednodušší, než řešit případné následky. Model dokáže odstranit dvojkolejnost, procesy, jejichž produkt není využíván a zaměřit celou organizaci na klíčové zákazníky a tím vysoce zkvalitnit její řízení a výsledky.
 
Jak jsme již uvedli, model vychází z předpokladu, že vynikající výsledky organizace mohou být dosaženy pouze za podmínky maximální spokojenosti externích zákazníků, spokojenosti vlastních zaměstnanců a při respektování okolí. Tyto efekty, souhrnně označované jako výsledky, jsou však podmíněny precizním zvládnutím a řízením procesů, což vyžaduje nejenom vhodně definovanou a rozvíjenou politiku a strategii, ale i propracovaný systém řízení všech druhů zdrojů (lidské zdroje nevyjímaje) a budování vztahů partnerství. To je umožněno adekvátní kulturou a přístupy vedení všech úrovní managementu. Analýzou dat o výsledcích lze v procesech učení se a inovací dávat podněty k dalšímu rozvoji přístupů a nástrojů systémů managementu. Zatímco prvních pět kritérií (tj. nástroje a prostředky) doporučují, jak by mělo být v organizaci postupováno, kritéria výsledků ukazují, co bylo dosaženo.

Mediální partneři Národní politiky kvality: