Národní politika kvality

 

 

Nástroj na zvýšení zisku, nebo prestižní ocenění? Obojí!

S končícím rokem se vždy vyrojí desítky soutěží firem či živnostníků o tu zaručeně nejlepší, nejkvalitnější, nejdokonalejší ... Způsoby hodnocení jsou rozličné, stejně jako úroveň objektivity a význam soutěže. Existuje však jedno ocenění, které se od všech ostatních naprosto liší. Nejen svojí komplexností a světovým renomé, ale především tím, že firmu přivádí na cestu nárůstu zisků, lepší efektivity, a zvýšení konkurenceschopnosti. Tím oceněním je Národní cena kvality ČR.

Řečeno sportovní terminologií, účast v Národní ceně kvality ČR není jen jedním závodem. Je to soustředění za účasti nejlepších trenérů a za použití nejlepších metod, které závodníkům významným způsobem zvyšuje výkonnost. Závěrečný závod a stupně vítězů jsou už jen třešničkou na dortu.

Národní ceny kvality vznikly z potřeby firem. Na konci 80. let bylo jasné, že Evropa začíná zaostávat za světovou konkurencí, a že je třeba s tím něco udělat. Evropské firmy proto založily nadaci EFQM, která dostala jediný úkol: vybrat nejlepší metody a postupy a připravit systém - návod pro evropské firmy - jak se vrátit ke konkurenceschopnosti a prosperitě. Tak vznikl EFQM model, model který dnes v Evropě využívá přes 60% velkých a středních firem a desetitisíce těch menších.

Základní myšlenka modelu je jednoduchá:  Popsat podrobně firmu prostřednictvím otázek a odpovědí, umožnit srovnání s obdobnými společnostmi a ukázat managementu, kde konkrétně má podnik nedostatky. Vznikne zpráva, která je podrobnou mapou chyb a nedostatků, takže i nejvyšší vedení okamžitě odhalí i ty nejmenší problémy v odlehlém oddělení.

"Model firmě jasně ukáže její slabá místa a také cestu k jejich nápravě a při dlouhodobém využívání přesně dokladuje, kde se firmě daří a kde musí své činnosti dále zlepšovat", vysvětluje Jan Taraba, ředitel Národního infomačního střediska podpory kvality.

Výsledky zavedení modelu ve firmě jsou podle nezávislých průzkumů skutečně překvapivé. Podle studie Univerzity v Leicesteru, stoupnou v pětiletém horizontu např. tržby firmy, která EFQM model používá o 77% více, než obdobným firmám, které model nepoužívají.

Model navíc díky bodovému hodnocení všech činností firmy umožňuje porovnávat i různě velké společnosti v různých oborech. Proto se stal základem v hodnocení Národních cen kvality a také celoevropské ceny kvality EFQM Excellence Award.

Co tedy brání českým firmám v účasti v Národní ceně kvality ČR a v nastoupení "cesty k business excelenci", jak bývá model často nazýván?

"Neznalost, neochota plánovat, a špatná zkušenost s různými "zázračnými" metodami, které v minulosti nabízeli – často za nehorázné prostředky - našim podnikatelům někteří poradci, " vyjmenovává hlavní příčiny Pavel Ryšánek, který Národní ceny kvality v ČR zakládal. "Je to nepříjemná situace: máme k dispozici špičkový nástroj, který prokazatelně zvyšuje výkonnost firem o desítky procent, ale nemáme prostředky na to, abychom ho podnikatelské veřejnosti podrobně představili a osvětlili všechny jeho výhody a překonali všechny ty nesmyslné pověry, které se s moderními metodami řízení v myslích našich podnikatelů pojí."

Přitom i zkušenosti českých podnikatelů ukazují, že efektivní využití modelu přináší zvýšení konkurenceschopnosti a lepší hospodářské výsledky. A pokud existuje celosvětově uznávaný doklad o tom, že je firma dobře řízena a že dodává vynikající výrobky či služby, pak je to jednoznačně Národní cena kvality ČR. Díky MPO se do ní naši podnikatelé můžou zapojit za zvýhodněných podmínek:

"Díky podpoře, kterou Programu Národní ceny kvality ČR poskytuje ministerstvo průmyslu a obchodu, vyjde nasazení EFQM modelu firmu mnohem levněji, než prostřednictvím poradenské firmy," vysvětluje Robert Szurman, předseda Rady kvality.  "Prostředky a práce investovaná do účasti v programu se tak firmě velmi rychle vrátí."

 

Nový ročník Národní ceny kvality ČR bude vyhlášen už tento měsíc.

Více na www.narodnicena.cz www.sokcr.cz

Mediální partneři Národní politiky kvality: