Národní politika kvality

 

 

Řízení kvality je o trvalém zlepšování

Řízení kvality není jen otázkou jednorázového získání nějakého certifikátu, nebo absolvování úspěšného auditu. Je to dlouhodobý proces neustálého zlepšování, který firmu přivádí na cestu úspěchu a prosperity, říká v rozhovoru pro E15 ředitel Národního střediska podpory kvality Ing. Jan Taraba.

Pane řediteli, Národní středisko podpory kvality má za úkol koordinovat všechny aktivity, které se na poli kvality v naší zemi dějí. Můžete stručně zhodnotit, jak jsme na tom v oblasti kvality v porovnání s ostatními zeměmi?

Pojem "kvalita" je tak strašně široký, že udělat stručné zhodnocení není úplně jednoduché. Pokud se třeba podíváme na kvalitu výrobků či služeb produkovaných v naší zemi, tak zcela jistě patříme ke světové špičce. Na druhou stranu, kvalita zboží v našich obchodem mnohdy patří k tomu nejhoršímu, co se na světovém trhu objevuje. Obdobně rozporuplné by bylo hodnocení úrovně řízení kvality v českých firmách a používání moderních metod řízení. Na jedné straně zde máme absolutně špičkové závody, převážně se zahraničními vlastníky, na straně druhé většina českých podnikatelů moderní metody řízení nejen nepoužívá, ale ani nezná.

Nejsou to příliš silná slova? Když jsou firmy schopny kvalitně vyrábět, tak nemohou být úplně špatně řízeny, ne?

Věřte, že bych byl rád, kdyby má slova byla přehnaná. V minulých letech jsme ale dělali mezi podnikateli řadu průzkumů ve spolupráci s renomovanými agenturami a jedním z výstupů bylo, že 77% oslovených podnikatelů žádnou moderní metodu řízení nezná. My Češi jsme naštěstí nesmírně kreativní a tak jsme schopni tento handicap dotáhnout schopností improvizace a vysokým nasazením, ale odporem k využívání těchto moderních metod zcela zbytečně ztrácíme spoustu času, trhů a samozřejmě i peněz. Česká tvořivost v tandemu s – ve světě obvyklým – pořádkem a systémem by byly neuvěřitelně efektivní. Ostatně, to slůvko "by" bych mohl klidně vypustit, protože existuje řada příkladů firem, které moderní metody řízení používají a přidávají k nim tu naši vynalézavost, a pokud jsou např. součástí velkých světových koncernů, pak patří právě české závody k těm absolutně nejlepším.

Kde tedy dělají čeští podnikatelé nejčastěji chybu?

Velká část našich podnikatelů si myslí, že vše, co je potřeba udělat, je získat certifikát ISO a je vystaráno. Řízení kvality ale není jen otázkou jednorázového získání nějakého certifikátu, nebo absolvování úspěšného auditu. Je to dlouhodobý proces neustálého zlepšování, který firmu přivádí na cestu úspěchu a prosperity a tato cesta skutečně funguje. Manažeři a podnikatelé, kteří si tuto cestu vyzkoušeli, najednou sami žasnou, jak jednoduché mohou být metody, které jim šetří práci, umožňují spravedlivě hodnotit a odměňovat zaměstnance a minimalizovat riziko chyb a z nich plynoucích ztrát. Ale obecná nedůvěra k jakémukoli systému a plánování zatím stále brání většímu využití těchto moderních metod v praxi.

Jaké metody jsou podle Vás nejlepší pro české podmínky?

Těch metod je ve světě celá řada - Kaizen, Six Sigma, Poka-Joke – abych jmenoval ty nejznámější. Určitě nejlepší cestou je ale přistupovat k řízení kvality komplexně ve smyslu filozofie TQM (Total Quality Management). A v tomto přístupu je – alespoň podle dostupných zahraničních studií – jedním z nejlepších nástrojů Model excelence EFQM. Podle evropských společností, které model dlouhodobě využívají, je pro zákazníka nejen signálem úspěšné aplikace managementu kvality ve firmě (jako certifikace ISO), ale i důkazem o kvalitě jejích produktů.

V České republice je tento model – v rámci programu Národní ceny kvality – podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu, takže je firmám k dispozici za výrazně zvýhodněných podmínek.

Závěrem, pokud byste chtěl zástupce české firmy přesvědčit, že řízení kvality není jen zbytečná práce navíc, že to má smysl, co byste mu řekl?

Mohl bych začít citátem světového guru managementu kvality Williama Deminga: „Zlepšete kvalitu a automaticky zvýšíte produktivitu. Budete na trhu úspěšní nižší cenou a vyšší kvalitou. Budete obchodně úspěšní a vytvoříte pracovní příležitosti.“ Myslím, že v této větě jsou argumenty přesně shrnuty. Já bych k nim dodal ještě výsledky nezávislých studií, které ukazují, že firmy využívající model excelence EFQM mají o desítky procent lepší výsledky, než ty, které model nepoužívají. Možná bych mu i navrhl, aby se zamyslel se nad tím, proč 2/3 velkých a středních firem ve vyspělé Evropě používají tento model. Ale zcela jistě bych mu doporučil, aby se využil některého z programů Národní ceny kvality. Třeba jen pro začátek Programu Start, nebo Start Plus, které umožňují vyzkoušet s minimálními náklady i nároky na práci týmu, že moderní metody řízení skutečně fungují.

Děkuji Vám za rozhovor.

Mediální partneři Národní politiky kvality: