Národní politika kvality

 

 

Prestižní ocenění, které přináší vyšší zisky

Na konci roku se vždy vyrojí desítky soutěží firem či živnostníků o tu zaručeně nejlepší, nejkvalitnější, nejdokonalejší ... firmu. Způsoby hodnocení jsou rozličné, stejně jako úroveň objektivity a význam soutěže. Jedno ocenění se ale od všech ostatních ve všech ohledech liší: rozsahem a komplexností hodnocení, objektivitou, světovým renomé a především tím, že všechny účastníky soutěže přivádí na cestu nárůstu zisků, lepší efektivity a zvýšení konkurenceschopnosti. Tím oceněním je Národní cena kvality ČR.

U před čtvrt stoletím největší evropské firmy založily nadaci EFQM a zadaly jí jediný úkol: shromáždit z celého světa informace o nejlepších metodách a postupech v řízení firem a vytvořit nový model, který přivede Evropu znovu na výsluní v oblasti konkurenceschopnosti a efektivity. Model excelence EFQM, který tato nadace vytvořila, se stal nejen základem řízení většiny evropských firem, ale i systémem pro hodnocení v nejprestižnější soutěži – Národních cenách kvality a Evropské ceny kvality. Již dvacet let jsou Národní ceny kvality vyhlašovány i v české republice a pomáhají našim podnikatelům získávat nejlepší know-how pro řízení a zlepšování efektivity.

"Porovnat se s těmi nejlepšími a učit se z jejich zkušeností je výbornou cestou pro zvyšování konkurenceschopnosti
a zlepšování úrovně řízení českých firem. Je ale škoda, že naše podniky a organizace nevyužívají této možnosti
v obdobně velkém měřítku, jako je tomu ve vyspělých zemích Evropy," řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. "Pokud bychom dokázali spojit tradiční českou kreativitu s důrazem na systém a perfektní organizaci, což jsou parametry běžné u zahraničních konkurentů, nepochybně by to mělo velmi pozitivní vliv na exportní výkon
i ekonomické výsledky našeho hospodářství," dodal ministr Jan Mládek.

Ve světě uznávané ocenění

Prestiž Národních cen kvality vyplývá s komplexnosti jejich hodnocení. Posuzují firmu jako celek ze všech možných pohledů a umožňují objektivně porovnat společnosti různých oborů i velikostí. Jsou udělovány ve více než 80 zemích světa podle stejných principů a pravidel. V zahraničí je získání Národní ceny kvality nejvyšší metou, jíž může firma dosáhnout. Jejich předávání se tradičně ujímají předsedové vlád, hlavy monarchií či prezidenti. V USA je statut ceny 
a její předávání prezidentem přímo zakotveno ve federálním zákoně.

"Díky využití Modelu excelence EFQM jsou Národní ceny kvality nesrovnatelné s jakýmkoli jiným oceněním na světě. Model je schopen nejen firmu komplexně a objektivně posoudit a porovnat s ostatními, ale současně upozorňuje na chyby a umožňuje kontinuální zlepšování výsledků ve všech oblastech. Firma, která se do Programu Národní ceny kvality zapojí, tak může získat nejen mezinárodně uznávané prestižní ocenění, ale za velmi výhodných podmínek aplikuje i výkonný nástroj na zlepšování," vysvětlil Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR.

Využití Modelu excelence EFQM je pro účastníky Národních cen kvality skutečně významným bonusem. Tento model, vyvinutý na zakázku největších evropských koncernů, je považován za nejúspěšnější manažerský nástroj současnosti. Podle nezávislých studií zlepšuje jeho dlouhodobé používání ekonomické výsledky firem o desítky procent.

"Ve vyspělém světě je používání Modelu excelence EFQM pro řízení firmy prakticky samozřejmostí. V zemích západní Evropy jej využívají 2/3 velkých a středních firem, ale i desetitisíce těch menších.  Důvod je prostý: zkušenosti
i nezávislé studie univerzitních týmů ukazují, že používání Modelu zlepšuje ekonomické výsledky o desítky procent
v porovnání s obdobnými firmami, které Model nevyužívají. A tak průkazná čísla jsou pro zkušené manažery jasným argumentem," doplnil předseda představenstva Sdružení pro oceňování kvality Vladimír Straka.

Model funguje i v nekomerční sféře

Model excelence EFQM ale nepřináší výborné výsledky jen při nasazení ve firmách. Také v organizacích veřejné správy, zdravotnictví, školství ale i v armádě a policii pomáhá k vyšší efektivitě, lepšímu řízení a kontinuálnímu zlepšování. Pro státní úřady byla dokonce vyvinuta Evropským institutem pro veřejnou správu speciální varianta – Model CAF.

Pozitivní zkušenosti ze světa ale zatím české podnikatele přesvědčily jen v malé míře. Model excelence EFQM se u nás – ve srovnání se světem – používá velmi málo. Může za to nízká úroveň znalostí o Modelu mezi manažery a nedůvěra k jakýmkoli systémům. Model využívají především firmy se zahraničními vlastníky, které jeho výhody dobře znají od svých mateřských společností. Čeští podnikatelé přitom mají cestu k modelu mnohem jednodušší a levnější, než jejich zahraniční konkurenti. Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje Program Národních cen kvality, takže účast
a zavedení modelu stojí firmu jen minimum nákladů. Ti, kdo s managementem kvality začínají, mohou využít jeho zjednodušené varianty START a START Plus.

Galerie vítězů

V jubilejním 20. ročníku Národních cen kvality ČR, jehož výsledky byly vyhlášeny na Slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu, zvítězily a titul "Excelentní firma" získaly, společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech v kategorii průmysl a AHOLD Czech Republic v kategorii obchod.

Ve veřejném sektoru se vítězem a držitelem prestižního titulu "Excelentní organizace" v hodnocení podle Modelu excelence EFQM stala Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, titul "Excelentní organizace" obdržel i krajský úřad Libereckého kraje. V hodnocení podle Modelu CAF si palmu vítězství a titul "Excelentní organizace" odnesl Úřad městské části Prahy 13.

Od letošní prosince do konce dubna příštího roku se mohou firmy i organizace hlásit do nového ročníku Národních cen kvality a zajistit si tak pomoc a účinné nástroje na své cestě k vyšším ziskům, větší konkurenceschopnosti, prostě k "Bussiness Excelenci".

Mediální partneři Národní politiky kvality: