Národní politika kvality

 

 

Nejlepší firmy a organizace získaly Národní ceny kvality

V úterý hostil Španělský sál Pražského hradu tradiční slavnost - předávání Národních cen kvality ČR a Národních cen ČR za CSR. Na večeru pořádaném pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha a ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby získaly prestižní titul "Excelentní firma" společnosti GRUNDFOS a SEJONG Czech, "Excelentní organizací" se pro rok 2012 stal Krajský úřad kraje Vysočina. Oceněným finalistou soutěže je společnost DC Vision.

Ve 4. ročníku Národní ceny za společenskou odpovědnost organizací zvítězila "Společensky odpovědná firma" ČSAD LOGISTIK Ostrava – nákladní divize. Oceněny byly i "Společensky odpovědné organizace": Diecézní charita opavsko-ostravská, Město Třinec, Městský úřad města Třinec, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice a Šance na vzdělání.

Národní ceny kvality jsou udělovány ve více než 80 zemích světa podle stejných principů a pravidel. V zahraničí je získání Národní ceny kvality nejvyšší metou, jíž může firma dosáhnout. Jejich předávání se ujímají předsedové vlád, hlavy monarchií či prezidenti. V USA je cena zakotvena federálním zákonem.

Také v České republice se předávání zúčastnili nejvyšší státní představitelé. Oceněným firmám poblahopřál předseda horní komory parlamentu Milan Štěch, náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Jirka, náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy Jiří Nantl, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jan Dobeš, náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich, senátorka Eva Syková, poslankyně Jana Fischerová, Lenka Kohoutová a Soňa Marková, předseda sněmovního hospodářského výboru Milan Urban a řada dalších hostů.

„Pro naši proexportně orientovanou ekonomiku je konkurenceschopnost klíčovým pojmem. Na náročných světových trzích můžeme uspět, jen pokud budou naše výrobky a služby kvalitní, budeme rychle zavádět inovace a poskytovat špičkový servis našim obchodním partnerům,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. "Je proto velmi pozitivní, když se firmy podnikající v Česku zapojují do soutěží s mezinárodním renomé, jako je Národní cena kvality. Objektivní srovnání toho, v čem jsme dobří, ale i toho, v čem máme rezervy, nám pomůže  se nadále zlepšovat, a možná i brzy dosáhnout úspěchu v Evropské ceně kvality - EFQM Excellence Award," dodal ministr.

Výjimečnost Národních cen kvality ale netkví pouze v jejich prestiži. Hlavní výhodou je právě aplikace EFQM modelu, nejúspěšnějšího manažerského nástroje současnosti, který používá 60 procent velkých a středních firem v Evropě. Podle dlouhodobých studií, zpracovaných v Evropě i v USA, zlepšuje nasazení modelu ekonomické výsledky firem o desítky procent. Právě to bývá pro management hlavním důvodem, proč se programu účastní.

"Model EFQM dlouhodobě využívá v Evropě přes 30 tisíc firem. To je asi nejlepším důkazem jeho jedinečnosti a funkčnosti. Zkušenosti navíc ukázaly, že stejně dobře, jako v komerční sféře, funguje model i ve veřejné správě, policii, školství či zdravotnictví," doplnil ředitel Národního informačního střediska podpory kvality Jan Taraba.

Vysoká prestiž, kterou v zahraničí Národní ceny kvality mají, vyplývá z komplexnosti a objektivity hodnocení. Model EFQM posuzuje firmu podle 9 hlavních kritérií, které jsou rozděleny na 32 subkritérií zahrnujících přibližně 300 položek, které je dobré sledovat či měřit.

"Národní ceny kvality jsou jediná ocenění, která firmu hodnotí skutečně komplexně. Model EFQM, podle kterého jsou firmy posuzovány, umožňuje objektivně porovnávat všechny parametry výkonnosti společnosti, bez ohledu na její velikost nebo obor činnosti. Každá organizace, která se programu zúčastní a aplikuje EFQM model, získá okamžitě přehled o tom, jak si stojí v porovnání s konkurencí, kde jsou její silné stránky a kde naopak zaostává," vysvětlil Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR.

Přes všechny pozitivní zkušenosti ze světa i od českých podnikatelů je EFQM model v naší zemi využíván minimálně. Příčin je několik: odmítání plánování a upřednostňování improvizace, špatné zkušenosti s některými firmami, které různé "zázračné" systémy nabízely v minulosti a především neznalost možností modelu. To potvrzují i průzkumy, ve kterých dokonce ¾ českých podnikatelů přiznávají, že neznají vůbec žádnou moderní metodu řízení.

Díky podpoře, kterou Národním cenám kvality poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, přitom mohou čeští podnikatelé model aplikovat s minimálními náklady. A pro ty, kteří si chtějí jeho funkčnost nejprve vyzkoušet, jsou připraveny zjednodušené programy START a START Plus.

"Samozřejmě nemůžeme očekávat, že by se hned Národní ceny kvality účastnily tisíce firem. Na to je účast příliš náročná. Mění ve firmě mnoho zaběhnutých postupů, vyžaduje vizi, přípravu strategie a hodně práce. Na jejím konci stojí ovšem řádově silnější konkurenceschopnější firma s lepšími ekonomickými výsledky a to by měl být zájem každého z podnikatelů. Proto věříme, že české firmy nabídnutou pomoc přijmou," dodal Jan Taraba.

Součástí konkurenceschopnosti už ale v moderním světě není jen kvalita a inovace. Mnoho zákazníků vyžaduje, aby firma ukazovala i svůj postoj ke společnosti, aby byla odpovědná a své aktivity plánovala s ohledem na principy udržitelného rozvoje. Mnohé české firmy už proto s konceptem společenské odpovědnosti počítají a ty skutečně chytré ho i využívají v marketingu. Pro velké firmy, nebo pro pobočky zahraničních společností, je už takové chování samozřejmostí.

"Zapojením do Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost si firma či organizace zajistí, že vnese do uplatňování principů společenské odpovědnosti systém a pořádek. Je předpoklad, že vítěz Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost bude pak schopen zcela splnit i kritéria Evropskou komisí připravované Evropské ceny za společenskou odpovědnost," osvětlila výhody zapojení do Národní ceny ČR za CSR Alena Plášková, předsedkyně odborné skupiny pro CSR při Radě kvality ČR.

Pro podniky, které si význam společenské odpovědnosti uvědomují, připravila Rada kvality dva programy usnadňující zavedení politiky CSR ve firmě či organizaci. Na regionální úrovni je to „Cena hejtmana za společenskou odpovědnost“ a pro firmy celostátního významu „Národní cena ČR za společenskou odpovědnost“. Účast v kterémkoli z nich znamená nejjednodušší a nejefektivnější cestu k zavedení funkčního konceptu Společenské odpovědnosti organizací.

„Získat ocenění, která udělujeme, samozřejmě po firmách vyžaduje mnohem větší úsilí než poslat přihlášku a půlstránkový profil nebo výpis z účetní závěrky, jako je tomu u mnoha jiných soutěží. Za to ale nabízíme mnohem větší přidanou hodnotu: poskytujeme účastníkům nástroje, které firmu vedou k větší konkurenceschopnosti, ke zlepšování, k business excellenci. Firmu účast v programech Národních cen posílí, zvýší konkurenceschopnost a výrazným způsobem zlepší její ekonomické výsledky," dodala Alena Plášková.

Kromě ocenění v Programu Národních cen kvality a Národních cen ČR za CSR byla na slavnostním večeru předána i další ocenění: Cena Anežky Žaludové, Manažer kvality roku 2012, značky Ekologicky šetrný výrobek a Czech Made v Programu Česká kvalita, či cena za publicistický přínos v oblasti kvality.

Mediální partneři Národní politiky kvality: