Národní politika kvality

 

 

Když se daří zvyšovat zisk?

Lidé začínají podnikat z mnoha důvodů: někdo v tom vidí možnost seberealizace, jiný chce navázat na odkaz předků, mnohým pak vyhovuje nezávislost, časová flexibilita a samostatnost. Téměř vždy je ale jedním z důvodů dosahování zisků. Je ale možné, že většina českých podnikatelů o zvyšování tohoto základního měřítka podnikatelské úspěšnosti nestojí?

V letošním roce si Rada kvality ČR společně s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR nechala zpracovat průzkum na téma: "Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti". Smyslem průzkumu bylo získat zpětnou vazbu a zjistit, jak by bylo dále možné pomáhat českým podnikatelům při zavádění moderních metod řízení. Výsledky, které z průzkumu vyplynuly, byly ale velmi překvapivé.

Zadavatelé průzkumu předpokládali, že moderní metody řízení, které se ve světě používají již desítky let, budou pro české podnikatele známé a běžně využívané.  Průzkum však ukázal pravý opak: ačkoli si čeští podnikatelé nejvíce stěžují na silnou konkurenci, nevyužívají téměř žádné nástroje, které by jim konkurenceschopnost mohly zvýšit:  "Je zajímavé, že jen 3% podnikatelů vidí bariéru rozvoje firmy v zastaralých metodách řízení. Přitom průzkum jasně ukázal, že v této oblasti výrazně zaostáváme za vyspělým světem. Nerozumím tomu, že si podnikatelé stěžují na silnou konkurenci a současně ignorují nejdůležitější prvky zvyšování konkurenceschopnosti – inovace a moderní metody řízení," komentuje výsledky průzkumu JUDr. Ing. Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR a ředitel Odboru meziresortních záležitostí MPO.

Vyjádření respondentů v průzkumu si přitom často velmi odporují: na jedné straně považuje téměř 80% podnikatelů moderní metody řízení za klíčové pro kvalitní řízení podniku, na druhé straně ale 77% českých podnikatelů aktivně žádnou moderní metodu řízení nezná a téměř stejné procento firem žádnou takovou metodu nepoužívá.

Proč naši podnikatelé tyto vyzkoušené cesty ke zvyšování konkurenceschopnosti nevyužívají? Jediným vysvětlením je, že nevědí, co jim můžou různé systémy a modely přinést, neznají studie o jejich rychlé ekonomické návratnosti a považují je pouze za další administrativní bariéru v podnikání.

Přitom již řadu let můžou naše firmy - díky podpoře ministerstva průmyslu a obchodu – využívat za zvýhodněných podmínek nejúspěšnější evropský nástroj pro řízení firem – EFQM model. Tento model, který je základem úspěchu více než 30.000 nejlepších evropských firem, je v naší zemi využíván jen zcela zanedbatelným procentem podniků a 80% českých podnikatelů o něm dokonce nikdy neslyšelo. "Je to jen potvrzení stavu, který se již léta marně pokoušíme změnit," dodává k výsledkům průzkumu Ing. Pavel Ryšánek, předseda představenstva Sdružení pro oceňování kvality. "Máme k dispozici špičkový nástroj, který prokazatelně zvyšuje výkonnost firem o desítky procent, ale nemáme prostředky na to, abychom ho podnikatelské veřejnosti podrobně představili a osvětlili všechny jeho výhody. Přitom i zkušenosti českých podnikatelů ukazují, že efektivní využití modelu přináší zvýšení konkurenceschopnosti na zahraničních trzích a lepší hospodářské výsledky, což samozřejmě znamená i přínosy pro stát v podobě vyšší zaměstnanosti a příjmů z daní. "

Noviny

Mediální partneři Národní politiky kvality: