Národní politika kvality

 

 

Management kvality je cestou k vyšším ziskům

I když jsou teorie marketingu prošpikované hlubokomyslnými úvahami o tom, že smyslem podnikání je uspokojovat potřeby zákazníků, v konečném důsledku je pro většinu firem i drobných podnikatelů nejdůležitější dosahování zisku. A ti skutečně dobří si uvědomují, že musí řídit svoji firmu tak, aby mohla zisku dosahovat dlouhodobě.

V České republice převažuje představa, že firmu je nejlepší řídit intuitivně, bez spoléhání na složité systémy a teorie. Kdybychom zastáncům této myšlenky sdělili, že jejich metoda není ničím jiným, než metodou pokus/omyl, asi bychom se se zlou potázali.  A právě o odstranění zbytečných "omylů" při řízení firmy jde u většiny metod managementu kvality.

Nahradit náhodu systémem, chaos plánováním a přesčasy efektivitou

Jednou z nejúspěšnějších metod řízení je bezpochyby Model Excelence EFQM. Využívají ho 2/3 velkých a středních evropských firem a můžeme se s ním setkat u více než 30.000 firem všech oborů a velikostí.

Odpověď na otázku, proč je právě tento model tak populární nám možná dává fakt, že vznikl z potřeby a z iniciativy velkých evropských koncernů (ABB? Philips, Renault, Nestle,...), nikoli jako komerční produkt některé z poradenských firem. Tyto nejvýznamnější evropské koncerny sdružily prostředky a založili nadaci EFQM, která zanalyzovala nejlepší světové metody řízení a z jejich nejlepších částí sestavila Model excelence EFQM.

"Je obdivuhodné, že Model excelence EFQM funguje stejně dobře malé firmě i v koncernu s desítkami tisíc zaměstnanců", říká Jan Taraba, ředitel Národního informačního střediska podpory kvality. "EFQM se prostě podařilo vytvořit návod na řízení, který je plně funkční ve firmách všech velikostí i oborů."

Základní myšlenka modelu je jednoduchá:  Popsat firmu formou otázek a odpovědí, umožnit srovnání s obdobnými společnostmi a ukázat, kde má podnik silné stránky i prostor pro zlepšování. Po vypracování zprávy získá management podrobnou mapu chyb a nedostatků, takže okamžitě odhalí i ty nejmenší problémy v odlehlém oddělení. Model také ukáže cestu k jejich nápravě.

 Manažery přesvědčí jen výsledky

Ani záštita jmen významných koncernů by ale k úspěchu modelu nevedla, pokud by nebyl schopen dokladovat jasná zlepšení v ekonomických výsledcích firem.

"Model nejlépe dokázal svoji funkčnost v praxi," vysvětluje Vladimír Straka, předseda představenstva Sdružení pro oceňování kvality ČR. "Dlouhodobé studie univerzit v Leicesteru a ve Vídni prokázaly, že využívání Modelu excelence EFQM prokazatelně zlepšuje ekonomické výsledky o desítky procent. To jsou "tvrdá" data a na ta manažeři firem nejlépe slyší." 

Zlepšení avizovaná studiemi evropských univerzit potvrzuje i rozsáhlý výzkum z USA, který prokázal stejně dramatická zlepšení u firem používajících model ceny Malcolma Baldrige – americké obdoby EFQM modelu.Graf vysledky EFQM

I České zkušenosti jsou pozitivní

V naší zemi je Model excelence EFQM využíván ve srovnání se zbytkem Evropy minimálně. Máme zřejmě historicky zakořeněn odpor ke všemu, co zavání systémem či plánováním. Přesto se i u nás naštěstí najdou manažeři, kteří si limity intuitivního řízení uvědomují a hledají metodu, jak zavést do své práce systém a pořádek. Ti, kteří si vyzkoušeli Model Excelence EFQM jsou vesměs nadšeni a model rozhodně doporučují. A pokud si na něco stěžují, pak jen na to, že neměli model k dispozici dřív.

"Když porovnám certifikaci ISO a zavádění modelu EFQM v naší firmě, můžu říci, že náklady byly velmi podobné. Ale zatímco z certifikace pro nás vyplynulo asi 10 připomínek, nasazení EFQM modelu nám ukázalo 105 námětů ke zlepšení," potvrzuje význam modelu Milan Šrámek, vedoucí managementu kvality KERMI spol. s.r.o., vítěze Národní ceny kvality.

Certifikaci ISO, byť často dělanou jen formálně, považují podnikatelé za prakticky nutnou podmínkou pro vstup na trh, ale jen Ti nejlepší si uvědomují, že cestou ke skutečné kvalitě a dobrým výsledkům je jednoznačně Model excelence EFQM.

Graf MBEA

Schopnost objektivně porovnat firmy různých velikostí a oborů byla důvodem, proč se Model excelence EFQM stal základem hodnocení Národních cen kvality a Evropské ceny za excelenci. Jde o nejkomplexnější a nejprestižnější ocenění, které může firma ve světě získat. Je udělováno v 85 zemích světa.

"Je to jediná soutěž, která přináší nástroj na zlepšování výsledků a vyšší efektivitu řízení," vysvětluje Jan Taraba. "Díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu umožňuje podnikům účast v Národních cenách kvality zavést Model excelence EFQM za podstatně zvýhodněných podmínek. A jako třešničku na dortu mohou získat ocenění, které je v celém světě vnímáno jako vstupenka do klubu elitních firem," dodává Taraba.

Pro menší firmy, nebo pro ty, kdo se zavedením modelu váhají, jsou určeny zjednodušené programy START a START Plus. Umožňují vyzkoušet principy a funkčnost modelu s menším úsilím a nižšími náklady.

Novinkou roku 2014 je, že do rodiny programů Národní ceny kvality ČR byl zařazen další program START EUROPE, který je určen jak pro organizace veřejné správy, tak podnikatelských subjektů. Do tohoto programu se může přihlásit organizace kdykoliv během roku. Je založen na úspěšném sebehodnocení a realizaci projektů. V případě splnění požadavků tohoto programu obdrží organizace mezinárodně uznávané osvědčení EFQM – Committed to Excellence.

Ale pozor. Zatímco do modelů START a START Plus je možné se hlásit celý rok, přihlášku do Národní ceny kvality ČR je možné podat jen do 30. dubna 2014!

 

 

Mediální partneři Národní politiky kvality: