Národní politika kvality

 

 

Centrum excelence při ČSJ

"Váš partner pro excelentní řízení"

Hlavním smyslem činnosti Centra excelence (CE) je vytváření podmínek pro spolupráci excelentních organizací, sdílení dobré praxe a podpora jejich trvalého zlepšování a dosahování trvale udržitelné excelence. Společným prvkem všech aktivit centra je Model excelence EFQM jako zastřešující a sjednocující rámec pro všechny nástroje a metody, které se v souladu s rozvojem kultury excelence v českém podnikatelském prostředí i veřejném sektoru snažíme rozvíjet.

Mezi hlavní aktivity CE patří organizace Benchlearning Visits, Konference vítězů, kulatých stolů, workshopů k nástrojům zlepšování, praktických školení pro zájemce o účast v programech Národních cen ČR, podpora organizací v účasti v programech Národních cen ČR a další.

Jak být při tom

Staňte se členy CE a využívejte všech výhod a služeb, které se vám nabídnou. Jako členové CE se stanete součástí komunity organizací, které systematicky pracují na zlepšování své výkonnosti pomocí pokročilých nástrojů řízení, budují kulturu excelence na principech trvalé udržitelnosti a diskutují o výzvách, kterým čelí.

Více informací, zakládací dokumenty a přihláška zde.

Mediální partneři Národní politiky kvality: