Národní politika kvality

 

 

Začíná Listopad - Měsíc kvality v ČR

Přes 80 zemí celého světa bude i v letošním roce slavit Listopad - Měsíc kvality. Připomenou si tak vzrůstající význam kvality v ekonomice, jako klíčové ho prvku konkurenceschopnosti,
i v životě celé společnosti, jako důležité součásti strategie udržitelného rozvoje. Česká republika oslaví Měsíc kvality letos počtrnácté a opět budou jeho součástí akce pro odborníky i širokou veřejnost. Tradičním vyvrcholením všech aktivit bude Galavečer s Českou kvalitou a Slavnostní večer na Pražském hradě, na kterém budou předány Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost.

Význam kvality si většinou začneme uvědomovat až v okamžiku, kdy narazíme na nekvalitní produkt. Kvalita ovšem ovlivňuje náš život mnohem víc, než pouze při nákupu zboží, nebo služeb.

"Aktivity sdružené v Národní politice kvality pokrývají neuvěřitelně širokou škálu oblastí. Nejen kvalitu zboží a služeb, ale i zvyšování kvality školství, zdravotnictví, veřejné správy, armády i policie. Pomáháme firmám zavádět moderní metody řízení, zlepšovat konkurenceschopnost a v neposlední řadě i podnikat společensky odpovědně: tedy tak, aby firma nezatěžovala životní prostředí a byla dobrým zaměstnavatelem i partnerem společenského života", vysvětluje Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR

Kvalita výrazně ovlivňuje především konkurenceschopnost. Bez udržování špičkové kvality a aplikace inovací by evropské firmy prakticky neměly šanci bojovat s asijskou konkurencí. Evropa má v kvalitě stále náskok: vždyť jen zanedbatelné množství nebezpečných a nekvalitních výrobků na trhu zachycených dozorovými orgány, pochází z evropských zemí. Je třeba ale neustále přesvědčovat spotřebitele, že se jim kladení důrazu na kvalitu při nákupu vyplatí. 

Na trhu je pořád velké množství výrobků, které nejen nesplňují základní kvalitativní parametry, ale mnohdy i ohrožují zdraví a životy spotřebitelů. O tom je třeba spotřebitele informovat a současně jim nabídnout cestu, jak nakupovat zboží kvalitní a bezpečné. Podle mě je nejlepší cestou využívat orientace podle značek v Programu Česká kvalita", říká Jan Taraba, ředitel Národního střediska podpory kvality.

Akce Měsíce kvality ale nejsou směrovány primárně na spotřebitele. Mají především pomoci komerčním firmám, ale
i neziskovým organizacím, školám či nemocnicím, zavádět moderní metody řízení a dosahovat co nejlepší úrovně kvality.

Měsíc kvality je jedinečnou příležitostí, jak se učit ze zkušeností těch nejúspěšnějších. Akce, které spoluorganizujeme, přináší do naší země nejmodernější metody a znalosti z celého světa. A díky podpoře poskytované Ministerstvem průmyslu a obchodu je možné je se s nimi seznámit bez vysokých nákladů, které jsou obvykle se získáváním špičkového know-how spojeny", dodává Jan Taraba.

Ve světě jsou programy zlepšování kvality mnohem více využívány než v naší zemi. Je to dáno určitou nechutí, se kterou přistupujeme k zavádění jakýchkoli plánů či systémů. Češi upřednostňují improvizaci. Přesto bychom měli vědět, že existují možnosti, jak si usnadnit podnikání, jak zvýšit jeho efektivitu, jak zlepšit veřejnou správu, nebo úroveň školství a zdravotnictví.

V oblasti teorie kvality přitom Česká republika patří svým odborným zázemím ke světové špičce. Na platformě Národní politiky kvality (NPK) se zde podařilo sdružit prakticky všechny korektní a důvěryhodné aktivity, které kvalitu v naší zemi podporují.

"Díky Národní politice kvality máme jeden z nejlepších systémů podpory kvality na světě," doplňuje Robert Szurman. "Máme k dispozici programy, které jsou ve světě osvědčené, a máme odborníky, kteří je umějí zavádět. Jde jen o to přesvědčit odbornou i laickou veřejnost, že tyto programy fungují a že je smysluplné je využívat."

Více informací na : www.npj.cz

kontakt: Tomáš Kouřil, mobil: 603 436 839, mail: kouril.tomas@gmail.com

 

Hlavní akce Listopadu Měsíce kvality v ČR:

11. 11. 2014 Mezinárodní konference „Vítězíme kvalitou“
Národní dům na Vinohradech, Praha

Výběr z témat: kvalita služeb, inovace, management rizik, společensky odpovědné podnikání,...

11. 11. 2014 Galavečer s Českou kvalitou

Národní dům na Vinohradech, Praha

Předávání ocenění kvalitním výrobkům a službám v Programu Česká kvalita za účasti místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky a dalších VIP hostů. Budou oceněny hračky, dětské ložní prádlo, domovy pro seniory, nábytek ,...

25. 11. 2014 Konference vítězů – Winners Conference

Hotel Kampa, Praha

Výměna zkušeností mezi nejlepšími českými firmami – vítězi minulých ročníků Národních cen kvality.

25. 11. 2014 Předávání Národní ceny kvality a Národní ceny za společenskou odpovědnost

Tisková konference – představení vítězů, Hotel Adria, Praha od 11:00 hod

Slavnostní večer - Španělský sál Pražského hradu

Předávání nejvýznamnějšího ocenění firem udělovaného v 80 státech světa. Za účasti představitelů parlamentu, zástupců vlády a dalších VIP hostů.

Mediální partneři Národní politiky kvality: