Národní politika kvality

 

 

Ve Španělském sále budou dnes večer udělena ocenění "Excelentní organizace" a "Společensky odpovědná organizace"

Praha, 24. listopadu 2015 - Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu budou dnes oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost.

V jediné soutěži firem pořádané v ČR podle mezinárodně platných pravidel - Národní ceně kvality ČR – se vítězem v podnikatelském sektoru stane společnost AHOLD Czech Republic.Titul "Excelentní organizace" získá i společnost KERMI.

Ve veřejném sektoru v hodnocení podle Modelu excelence EFQM zvítězí a titul "Excelentní organizace" si odnese Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity V Českých Budějovicích.
V hodnocení Národní ceny kvality podle modelu CAF je vítězem Městská část Praha 18, Úřad městské části Prahy 18.

Všechny výše uvedené firmy a organizace hodnocené v programu Excelence získají právo používat mezinárodní titul udělovaný EFQM – "Recognised for Excellence".

V Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost se vítězem stává a ocenění za příkladný vztah ke společnosti a za naplňování principů udržitelného rozvoje obdrží společnost BROSE. Titul "Společensky odpovědná organizace" získá i společnost PROVIDENT FINANCIAL.

Ve veřejném sektoru v kategorii veřejná správa zvítězí LIBERECKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE, v kategorii sociální podnik si vítězství a titul "Společensky odpovědná organizace" odnese TERAPEUTICKÉ CENTRUM MODRÉ DVEŘE.

Letos poprvé budou uděleny i ceny menším firmám, které se angažují v oblasti Společenské odpovědnosti. Cenu za společenskou odpovědnost – "Podnikáme odpovědně" získají Technické služby Opava, ERGON – Chráněná dílna a Liva Předslavice.

Záštitu nad slavnostním večerem převzal a předat ocenění a pogratulovat vítězům přijde prezident České republiky Miloš Zeman, předseda Senátu PČR Milan Štěch a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Svou záštitu připojil i předseda vlády Bohuslav Sobotka a předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Vzhledem k významu předávaných ocenění se jejich udílení ujmou i další představitelé státu: místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka, Petr Gazdík, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR, místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr životního prostředí Richard Brabec a řada dalších VIP hostů.

Národní ceny kvality jsou udělovány v 85 zemích světa podle stejných pravidel a jsou považovány za nejprestižnější ocenění, jaké může firma získat. Jsou však i skvělým nástrojem pro zlepšování všech činností organizace a pro nastoupení cesty k Business Excellenci.

"Národní ceny kvality nabízí možnost porovnat se s nejlepšími společnostmi a učit se z jejich zkušeností. Jsem přesvědčen, že je to velmi dobrá cesta jak zlepšit řízení firem i jejich konkurenceschopnost. Budu rád, když se naši podnikatelé i ostatní organizace více zapojí do programů Národní ceny kvality a využijí Model excelence EFQM
v podobné míře, jako je to běžné třeba v zemích západní Evropy," řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Prestiž Národních cen kvality vyplývá z komplexnosti jejich hodnocení. Posuzují firmu jako celek ze všech možných pohledů a umožňují objektivně porovnat společnosti různých oborů i velikostí. Nejsou však jen prostým ohodnocením aktuálního stavu společnosti, ale současně pomáhají společnost přivést na cestu trvalého zlepšování.

"V hodnocení v Programu Národních cen kvality je využíván jeden z nejúspěšnějších manažerských nástrojů současnosti – Model Excelence EFQM. Model podrobně popíše stav firmy v jednotlivých oblastech její činnosti a ukáže jak silné stránky, tak příležitosti pro zlepšování. Tím se Národní ceny kvality odlišují od jakékoli jiné soutěže, protože jsou nejen prestižním oceněním, ale současně zlepšují řízení firmy, její konkurenceschopnost i hospodářské výsledky," vysvětlil Robert Szurman, státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality ČR.

Zlepšování řízení i hospodářských výsledků bylo také původním cílem Modelu excelence EFQM, který byl vyvinut na zakázku největších evropských koncernů a stal se nejúspěšnějším evropským nástrojem pro řízení firem. Řada univerzitních i praktických studií prokázala, že jeho dlouhodobé používání zlepšuje ekonomické výsledky o desítky procent. Proto je v souladu se zásadami modelu řízeno více než 30.000 evropských firem.

"V evropských zemích je model využíván nejen v komerční sféře, ale stejně dobře funguje i ve zdravotnictví, školství, policii, armádě a dalších organizacích," doplnil předseda představenstva Sdružení pro oceňování kvality Vladimír Straka. "Evropský institut pro veřejnou správu dokonce vyvinul jeho modifikaci – Model CAF, určený pro organizace veřejné správy. V současnosti je Evropskou komisí doporučován jako nejlepší cesta ke zkvalitňování veřejné správy
v zemích unie," dodal Vladimír Straka.

Ve srovnání s řadou evropských zemí je v České republice zatím Model excelence EFQM využíván nedostatečně. České podnikatele zatím nedokázaly přesvědčit ani výsledky studií, ani jednoznačně pozitivní zkušenosti firem, které v naší zemi s modelem pracují. Nejvíce je tak model využíván u společností se zahraničními vlastníky, které ho znají
a uvědomují si jeho potenciál. Přitom, díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu, mohou čeští podnikatelé model v rámci Programů Národních cen kvality ČR aplikovat s minimálními náklady, nebo využít jeho zjednodušené varianty START a START Plus. Od loňského ročníku je k dispozici i Program START Europe oceňující zvládnutí procesu sebehodnocení podle Modelu excelence EFQM a dosažení prokazatelného zlepšení.

S přijetím vládního Národního akčního plánu společenské odpovědnosti (CSR) v loňském roce konečně začalo akcelerovat i dění v oblasti korektního podnikání, budování pozitivního vztahu firem ke společnosti a v dodržování principů udržitelného rozvoje. Významnou součástí tohoto plánu je i Program Národní ceny za společenskou odpovědnost, který nejenže oceňuje firmy, které v této oblasti uspěly, ale také pomáhá koncept společenské odpovědnosti ve firmě či organizaci efektivně zavádět.

 

"Společenská odpovědnost se v naší zemi v posledních letech konečně rozvíjí a dohání ztrátu, kterou máme ve srovnání s nejvyspělejšími zeměmi světa. Nejen Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost, ale i zapojování menších a regionálních firem v Cenách hejtmana a v programu Podnikáme odpovědně a také letošní založení Národní sítě UN Global Compact vytváří podmínky pro rychlejší rozvoj společenské odpovědnosti a správný přístup k této problematice. To v konečném důsledku povede k rozvoji podnikání v souladu s potřebami společnosti a zásadami udržitelného rozvoje," představil aktivity Rady kvality ČR na poli společenské odpovědnosti Robert Szurman.

Význam CSR roste v celém světě a má stoupající vliv nejen na plnění zásad udržitelného rozvoje. Rostou i přímé dopady na nákupní chování mladé generace a tím i na konkurenceschopnost a profitabilitu firem. Stále více zákazníků se zajímá o to, jak firmy chrání životní prostředí, jak se chovají k partnerům a zaměstnancům, jak se zapojují do dobročinných kulturních, sportovních a společenských aktivit a podle toho mění své preference při nákupu. Nakoupené zboží se stává součástí životního stylu i image mnoha lidí a s dobrou image se neslučují výrobky od firem se špatnou pověstí.

Protože se tím pádem stává společenská odpovědnost důležitým tématem i pro menší a regionálně působící firmy, rozvíjí Rada kvality aktivity i v této oblasti. Po Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost, která se v letošním roce rozšířila o další dva kraje, odstartoval v letošním roce úspěšně i 1. ročník Ceny za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně. Ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociací společenské odpovědnosti, a společnosti P3 – People, Planet, Profit podporuje zavádění konceptu CSR v malých a středních podnicích, rodinných firmách a sociálních podnicích.

"Přestože se pozornost veřejnosti i médií soustřeďuje spíše na významné projekty velkých společností, existují zde desetitisíce menších firem, jejichž aktivity na poli společenské odpovědnosti jsou v součtu neméně důležité. Chovají se často odpovědně nikoliv proto, že je to součástí jejich procesního řízení, ale proto, že intuitivně cítí, že by to tak mělo být. Chceme na tyto firmy a jejich projekty upozornit a pomoci jim v rozvíjení společensky prospěšného podnikání. Proto naše asociace přivítala Národní akční plán CSR a přijala výzvu podílet se na založení a rozvíjení ceny Podnikáme odpovědně," řekl Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

 


Přehled oceněných v programech Rady kvality ČR

Národní cena kvality ČR – přehled oceněných

Národní cena kvality ČR - program excelence podnikatelský sektor - Excelentní organizace
AHOLD Czech Republic, a.s. – vítěz
Kermi, s.r.o.

Národní cena kvality ČR – program excelence – veřejný sektor - Excelentní organizace
Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – vítěz

Národní cena kvality ČR – program CAF - Perspektivní organizace
Městská část Praha 18, Úřad městské části Praha 18 – vítěz

Národní cena kvality ČR – program Excelence – veřejný sektor - Perspektivní organizace
Královehradecký kraj, Krajský úřad Královehradeckého kraje

Národní cena kvality ČR – program START EUROPE - Ocenění za úspěšnou realizaci projektů - Perspektivní organizace
Městská část Praha 13, Úřad Městské části Praha 13

Národní cena kvality ČR – program START Plus - Úspěšná organizace
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
TESCOMA s.r.o.
Veyance Technologies Czech s.r.o.

Národní cena kvality ČR – program START Plus - Perspektivní organizace
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, příspěvková organizace

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost– přehled oceněných

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost – podnikatelský sektor - Společensky odpovědná organizace

Brose CZ spol. s r.o. - vítěz

Provident Financial s.r.o.

Národní cena za společenskou odpovědnost – veřejný sektor - Společensky odpovědná organizace

Liberecký kraj, Krajský úřad Libereckého kraje – veřejná správa – vítěz

Terapeutické centrum Modré dveře, z.s. – sociální podnik – vítěz

Ocenění za zapojení organizace do CSR

CPI Hotels, a.s. – Clarion Congress Hotel Ostrava

Cena za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně– přehled oceněných

Kategorie Malý a střední podnik – Technické služby Opava s.r.o.
Kategorie Sociální podnik – o.s. ERGON – Chráněná dílna
Kategorie Rodinná firma – Liva Předslavice, spol. s r.o.

 

 

Mediální partneři Národní politiky kvality: