Národní politika kvality

 

 

Španělský sál hostil předávání prestižních ocenění Excelentní firma a Společensky odpovědná firma

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za Společenskou odpovědnost organizací (CSR).

V jediné soutěži firem pořádané v ČR podle mezinárodně platných pravidel - Národní ceně kvality ČR - získaly ocenění "Excelentní firma" společnosti GRUNDFOS a SEJONG Czech. Prestižní titul "Excelentní organizace" obdržel Kraj Vysočina, Krajský úřad kraje Vysočina. Oceněným finalistou soutěže a držitelem titulu "Perspektivní firma" se stala společnost DC Vision.

Za příkladný vztah ke společnosti a k naplňování principů udržitelného rozvoje získala v Programu Národní ceny ČR za CSR titul "Společensky odpovědná firma" ČSAD LOGISTIK Ostrava – nákladní divize. Ve veřejném sektoru získly právo užívat titul "Společensky odpovědná organizace" Diecézní charita opavsko-ostravská, Město Třinec, Městský úřad města Třinec, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice a Šance na vzdělání.

Záštitu nad slavnostním večerem převzali předseda Senátu Milan Štěch a ministr průmyslu a obchodu
Martin Kuba.

Obdobně jako v jiných státech světa přišli Národní ceny předat nejvyšší představitelé ČR a další významné osobnosti veřejného života. Zástupcům oceněných poblahopřál předseda horní komory parlamentu Milan Štěch, náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Jirka, náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy Jiří Nantl, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jan Dobeš, náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich, senátorka Eva Syková, poslankyně Jana Fischerová, Zdeňka Horníková, Lenka Kohoutová a Soňa Marková, předseda sněmovního hospodářského výboru Milan Urban, a řada dalších hostů.

„Pro naši proexportně orientovanou ekonomiku je konkurenceschopnost klíčovým pojmem. Na náročných světových trzích můžeme uspět, jen pokud budou naše výrobky a služby kvalitní, budeme rychle zavádět inovace a poskytovat špičkový servis našim obchodním partnerům,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. "Je proto velmi pozitivní, když se firmy podnikající v Česku zapojují do soutěží s mezinárodním renomé, jako je Národní cena kvality. Objektivní srovnání toho, v čem jsme dobří, ale i toho, v čem máme rezervy, nám pomůže  se nadále zlepšovat, a možná i brzy dosáhnout úspěchu v Evropské ceně kvality - EFQM Excellence Award," dodal ministr.

Národní ceny kvality jsou udělovány ve více než 80 zemích světa podle stejných principů a pravidel. V zahraničí je získání Národní ceny kvality nejvyšší metou, jíž může firma dosáhnout.

"Národní ceny kvality jsou jediná ocenění, která firmu hodnotí skutečně komplexně. Model EFQM, podle kterého jsou firmy posuzovány, umožňuje objektivně porovnávat všechny parametry výkonnosti společnosti, bez ohledu na její velikost nebo obor činnosti. Každá organizace, která se programu zúčastní a aplikuje EFQM model, získá okamžitě přehled o tom, jak si stojí v porovnání s konkurencí, kde jsou její silné stránky a kde naopak zaostává," vysvětlil Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR.

Výjimečnost Národních cen kvality ale netkví pouze v jejich prestiži. Hlavní výhodou je právě aplikace EFQM modelu, nejúspěšnějšího manažerského nástroje současnosti, který používá 60 procent velkých a středních firem v Evropě. Podle dlouhodobých studií, zpracovaných v Evropě i v USA, zlepšuje nasazení modelu ekonomické výsledky firem o desítky procent. Právě to bývá pro management hlavním důvodem, proč se programu účastní.

"Model EFQM dlouhodobě využívá v Evropě přes 30 tisíc firem. To je asi nejlepším důkazem jeho jedinečnosti a funkčnosti. Zkušenosti navíc ukázaly, že stejně dobře, jako v komerční sféře, funguje model i ve veřejné správě, policii, školství či zdravotnictví," doplnil ředitel Národního informačního střediska podpory kvality Jan Taraba.

Přes všechny pozitivní zkušenosti ze světa i od českých podnikatelů je EFQM model v naší zemi využíván minimálně. Příčin je několik: odmítání plánování a upřednostňování improvizace, špatné zkušenosti s některými firmami, které různé "zázračné" systémy nabízely v minulosti a především neznalost možností modelu. To potvrzují i průzkumy, ve kterých dokonce ¾ českých podnikatelů přiznávají, že neznají vůbec žádnou moderní metodu řízení.

Díky podpoře, kterou Národním cenám kvality poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, přitom mohou čeští podnikatelé model aplikovat s minimálními náklady. A pro ty, kteří si chtějí jeho funkčnost nejprve vyzkoušet, jsou připraveny zjednodušené programy START a START Plus.

"Samozřejmě nemůžeme očekávat, že by se hned Národní ceny kvality účastnily tisíce firem. Na to je účast příliš náročná. Mění ve firmě mnoho zaběhnutých postupů, vyžaduje vizi, přípravu strategie a hodně práce. Na jejím konci stojí ovšem řádově silnější konkurenceschopnější firma s lepšími ekonomickými výsledky a to by měl být zájem každého z podnikatelů. Proto věříme, že české firmy nabídnutou pomoc přijmou," dodal Jan Taraba.

Součástí konkurenceschopnosti už ale v moderním světě není jen kvalita a inovace. Mnoho zákazníků vyžaduje, aby firma ukazovala i svůj postoj ke společnosti, aby byla odpovědná a své aktivity plánovala s ohledem na principy udržitelného rozvoje. Mnohé české firmy už proto s konceptem společenské odpovědnosti počítají a ty skutečně chytré ho i využívají v marketingu. Pro velké firmy, nebo pro pobočky zahraničních společností, je už takové chování samozřejmostí.

"Zapojením do Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost si firma či organizace zajistí, že vnese do uplatňování principů společenské odpovědnosti systém a pořádek. Je předpoklad, že vítěz Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost bude pak schopen zcela splnit i kritéria Evropskou komisí připravované Evropské ceny za společenskou odpovědnost," osvětlila výhody zapojení do Národní ceny ČR za CSR Alena Plášková, předsedkyně odborné skupiny pro CSR při Radě kvality ČR.

Pro podniky, které si význam společenské odpovědnosti uvědomují, připravila Rada kvality dva programy usnadňující zavedení politiky CSR ve firmě či organizaci. Na regionální úrovni je to „Cena hejtmana za společenskou odpovědnost“ a pro firmy celostátního významu „Národní cena ČR za společenskou odpovědnost“. Účast v kterémkoli z nich znamená nejjednodušší a nejefektivnější cestu k zavedení funkčního konceptu Společenské odpovědnosti organizací.

„Získat ocenění, která udělujeme, samozřejmě po firmách vyžaduje mnohem větší úsilí než poslat přihlášku
a půlstránkový profil nebo výpis z účetní závěrky, jako je tomu u mnoha jiných soutěží. Za to ale nabízíme mnohem větší přidanou hodnotu: poskytujeme účastníkům nástroje, které firmu vedou k větší konkurenceschopnosti, ke zlepšování, k business excellenci. Firmu účast v programech Národních cen posílí, zvýší konkurenceschopnost a výrazným způsobem zlepší její ekonomické výsledky," dodala Alena Plášková.

Kromě ocenění v Programu Národních cen kvality a Národních cen ČR za CSR byla na slavnostním večeru předána i další ocenění: Cena Anežky Žaludové, Manažer kvality roku 2012, značky Ekologicky šetrný výrobek a Czech Made v Programu Česká kvalita, či cena za publicistický přínos v oblasti kvality.

 

Další informace:           Tomáš Kouřil, 603-436 839, kouril.tomas@gmail.com

                                            www.npj.cz; www.narodnicena.cz; www.sokcr.cz

 

Přehled oceněných:

Národní cena kvality ČR -  model EXCELENCE - Excelentní firma

GRUNDFOS, s. r. o.
SEJONG Czech, s. r. o.       

Národní cena kvality ČR -  model EXCELENCE - Perspektivní firma

DC VISION, s. r. o.  

Národní cena kvality ČR – model CAF - Excelentní organizace

Kraj Vysočina, Krajský úřad kraje Vysočina

Národní cena ČR za CSR – Společensky odpovědná firma

ČSAD LOGISTIK Ostrava, a. s. – nákladní divize

Národní cena za CSR – Společensky odpovědná organizace

Diecézní charita opavsko-ostravská

Město Třinec, Městský úřad města Třinec

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické,

Třemošnice

Šance na vzdělání, o. p. s.

Národní cena kvality ČR -  model START Plus  - Úspěšná firma

ALEXANDRIA, spol. s r. o.

Hotel Olšanka, s. r. o.

Konferenční centrum Akademie věd ČR – zámek Liblice

ROSSMANN, spol. s r. o.

Palatinum, s. r. o.

PHA Czech, s. r. o.

SŠS PERSPEKTIVA a VOŠ, s. r. o.

Národní cena kvality ČR – model START Plus - Úspěšná organizace

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Farní charita Neratovice

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí

Cena Anežky Žaludové

Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc.

Manažer kvality roku 2012

Ing. Alice Molnárová

Publicistický přínos v oblasti kvality

Kategorie Publicistický příspěvek – PhDr. Eva Brixi-Šimková
Kategorie Odborný příspěvek – RNDr. Zdeněk Svatoš

Ocenění za dlouhodobou spolupráci

DIAMO, státní podnik

Ocenění za podporu AGE MANAGEMENTU

Asociace institucí vzdělávání dospělých

Program Česká kvalita – CZECH MADE

SYNER, s. r. o.

Program Česká kvalita – Ekologicky šetrný výrobek

Jaroslav Cankař a syn, ATMOS

EKOZNAČKA EU

CEREPA, a. s.

Obrázek: Aktuality - Národní ceny 2012-1

Aktuality - Národní ceny 2012-1

Vítězné společnosti Grundfos poblahopřál předseda Senátu Milan Štěch

zobrazit celý článek

Obrázek: Aktuality - Národní ceny 2012-2

Aktuality - Národní ceny 2012-2

Druhý z vítězů Národní ceny kvality - Sejong Czech. Skleněný objekt předává náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Jirka

zobrazit celý článek

Mediální partneři Národní politiky kvality: