Národní politika kvality

 

 

Ve Španělském sále byla předána prestižní ocenění
Excelentní firma a Společensky odpovědná firma

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za Společenskou odpovědnost.

V jediné soutěži firem pořádané v ČR podle mezinárodně platných pravidel - Národní ceně kvality ČR – získala ocenění "Excelentní firma" společnost DONGHEE CZECH.

Prestižní titul "Excelentní organizace" podle Modelu excelence EFQM obdrželo Město Hranice, Městský úřad Hranice, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování a Městská část Praha 3, Městský úřad Prahy 3. V hodnocení podle Modelu CAF získaly titul "Excelentní organizace" statutární město Chomutov, magistrát města Chomutova a Statutární město Prostějov, magistrát města Prostějova.

Za příkladný vztah ke společnosti a k naplňování principů udržitelného rozvoje získaly v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost titul "Společensky odpovědná firma" VODAFONE Czech Republic a T-Systems Czech Republic. Ve veřejném sektoru získal právo užívat titul "Společensky odpovědná organizace" Městská část Praha 13, Městský úřad Prahy 13.

Záštitu nad slavnostním večerem převzali prezident Miloš Zeman, předseda Senátu Milan Štěch, premiér Jiří Rusnok  a ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala.

Obdobně jako v jiných státech světa předali Národní ceny nejvyšší představitelé ČR a další významné osobnosti veřejného života.

 „Pro českou ekonomiku orientovanou na export je klíčovou otázkou konkurenceschopnost. Musíme se zaměřit na kvalitu, inovace, vysokou přidanou hodnotu, tedy na výsledky práce vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a odborníků. Jen tak můžeme uspět,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala. "Proto je důležité, že se naše firmy mají možnost poměřit s těmi nejlepšími v soutěžích s mezinárodním renomé, ke kterým Národní ceny kvality bezpochyby patří," dodal ministr.

Národní ceny kvality jsou udělovány ve více než 80 zemích světa podle stejných principů a pravidel. V zahraničí je získání Národní ceny kvality nejvyšší metou, jíž může firma dosáhnout. Předávání těchto ocenění se ujímají předsedové vlád (např. v Japonsku), hlavy monarchií (Švédsko, Velká Británie,...) či prezidenti, jako třeba v USA, kde je cena zakotvena federálním zákonem.

"Národní ceny kvality jsou nesrovnatelné s kterýmkoli jiným oceněním firem. Model excelence EFQM, podle kterého se hodnocení provádí, umožňuje objektivně porovnávat všechny parametry výkonnosti podniku, bez ohledu na jeho velikost, nebo obor činnosti. Model odhalí silné stránky a oblasti pro zlepšování a umožní trvalé zlepšování. Proto se ekonomické výsledky firem, které se do Národních cen kvality zapojí, výrazně zlepšují," vysvětlil Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR.

Právě využití Modelu excelence EFQM je pro účastníky nejvýznamnějším přínosem Národních cen kvality. Tento model, vyvinutý na zakázku největších evropských koncernů, je považován za nejúspěšnější manažerský nástroj současnosti. Podle nezávislých studií zlepšuje jeho dlouhodobé používání ekonomické výsledky firem o desítky procent.

"Každý dobrý manažer rozumí řeči čísel, a ta jsou u nezávislých studií výsledků zavedení Modelu excelence EFQM zcela průkazná. Právě proto je dnes tento model základem řízení více než 30.000 evropských firem všech oborů a velikostí. U velkých a středních firem je jeho podíl ještě větší: model využívají téměř dvě třetiny z nich," doplnil ředitel Národního informačního střediska podpory kvality Jan Taraba.

Ačkoli byl Model excelence EFQM původně vyvinut pro komerční sféru, zkušenosti ukázaly, že stejně dobrých výsledků dosahuje při nasazení ve zdravotnictví, školství nebo v armádě. Pro státní úřady byla dokonce vyvinuta Evropským institutem pro veřejnou správu speciální varianta – Model CAF.

Ve srovnání s vyspělými zeměmi Evropy Česká republika zatím v nasazování Modelu excelence EFQM velmi výrazně zaostává. Hybnou silou zavádění jsou zejména firmy se zahraničními vlastníky, které jeho výhody dobře znají od svých mateřských společností. Přitom, díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu, mohou čeští podnikatelé model aplikovat s minimálními náklady, nebo využít jeho zjednodušené varianty START a START Plus.

Další důležitou oblastí, kde mají mnohé české firmy co dohánět, je Společenská odpovědnost organizací (CSR). V západních zemích stoupá její význam nejen jako prostředku k dosažení udržitelného rozvoje, ale i jako součásti marketingu a přidané hodnoty pro zákazníka. Zejména mladí lidé se stále více zajímají o to, jak firmy chrání životní prostředí, jak se zapojují do dobročinných kulturních, sportovních a společenských aktivit a podle toho korigují i své nákupní preference. Správně nastavený systém Společenské odpovědnosti organizací se tak stává nezanedbatelnou konkurenční výhodou.

Pro podniky, které si význam společenské odpovědnosti uvědomují, připravila Rada kvality dva programy usnadňující zavedení politiky CSR. Na regionální úrovni je to „Cena hejtmana za společenskou odpovědnost“ a pro firmy celostátního významu „Národní cena ČR za společenskou odpovědnost“. Účast v kterémkoli z nich znamená nejjednodušší a nejefektivnější cestu k zavedení funkčního konceptu Společenské odpovědnosti organizací.

"Účast v Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost vnese do zavádění CSR ve firmě či organizaci systém a pořádek. Principy hodnocení vychází z nejlepších zahraničních zkušeností, takže vítěz Národní ceny má všechny předpoklady získat i auditorské osvědčení podle standardu GRI, které je v současné době celosvětově prestižním oceněním konceptu společenské odpovědnosti," osvětlila výhody zapojení do Národní ceny ČR za CSR Alena Plášková, předsedkyně odborné skupiny pro CSR při Radě kvality ČR.

Kromě ocenění v Programech Rady kvality ČR byla na slavnostním večeru předána i další ocenění: Cena Anežky Žaludové, Manažer kvality roku 2013, Cena za publicistický přínos v oblasti kvality, Ekoznačka EU, Česká kvalita – Czech Made, Certifikát managementu CSR a Ocenění za dlouhodobou spolupráci.

Národní cenu kvality zástupcům společnosti Donghee Czech Jae Woon Jeongovi aMarianu Zoňovi předal místopředseda Senátu Přemysl Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala

Pro Národní cenu kvality ve veřejném sektoru si přišla starostka Hranic Radka Ondriášová a tajemník Městského úřadu Hranice Vladimír Vyplelík

Držitelé titulu Společensky odpovědná firma - Vodafone Czech a T-systems Czech

Mediální partneři Národní politiky kvality: