Národní politika kvality

 

 

Ministr mládek o NCK a EFQM modelu

V tiskové zprávě MPO ze 20.4. ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek uvedl:

ministr Jan Mládek

"Byla by škoda, kdyby české firmy nemohly využívat výhod, které nabízí moderní metody řízení. Proto dlouhodobě podporujeme Národní ceny kvality, které českým firmám přináší jeden z nejlepších nástrojů managementu kvality — Model excelence EFQM. Pokud se míra využívání tohoto modelu v naší zemi alespoň přiblíží míře obvyklé v zemích západní Evropy, nepochybně to prospěje konkurenceschopnosti naší ekonomiky na náročných trzích."

 

Celá zpráva MPO je zde: http://www.mpo.cz/dokument157504.html

Mediální partneři Národní politiky kvality: