Národní politika kvality

 

 

Mezinárodní konference „Kvalita – klíčový faktor

Úterý 6. 11. 2012

místo konání:  Národní dům na Vinohradech, Praha 2, nám. Míru 9

Časový harmonogram

8:00 - 9:00      Registrace účastníků

9:00 - 12:30    Plenární zasedání

12:30 – 13:30  Oběd

13:30 - 17:00  Jednání v sekcích 

Management kvality v řetězci dodavatelů automobilového průmyslu

Přispívá CSR ke zvyšování výkonnosti firem?

Aktuální témata pro kvalitu potravin

Středa 7. 11. 2012

Místo konání: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.

9:30 - 14:00 Jednání v sekcích 

Prevence a zvládání konfliktů

Kvalita ze zdravotních a sociálních službách

Mediální partneři Národní politiky kvality: