Národní politika kvality

 

 

Je čas na zlepšení řízení firmy

Zlepšovat řízení firmy, zvyšovat konkurenceschopnost a zisk jsou nejdůležitější, ale současně i nejtěžší úkoly manažera. Existuje spousta "zaručených" návodů, jak správně řídit firmu, ale jen málokterý se osvědčí v praxi. Jedním z mála, který prokázal vynikající výsledky jak v nezávislých studiích, tak i v denní praxi více než 30.000 evropských firem je Model Excelence EFQM. V těchto dnech jej můžou čeští podnikatelé využít, díky podpoře MPO, za velmi výhodných podmínek.

Otázku jak vytvořit optimální systém řízení firmy řešily v minulosti tisíce firem, univerzit i poradců. Ale až zaostávání za světovou konkurencí přimělo největší evropské koncerny, aby sdružily prostředky pro nadaci, která dostala jediný úkol: zanalyzovat nejlepší světové metody řízení a vytvořit nový manažerský nástroj, který zajistí evropským firmám konkurenceschopnost. Tak vznikl Model Excelence EFQM.

Nahradit náhodu systémem, chaos plánováním a přesčasy efektivitou

Základní myšlenka modelu je jednoduchá: Popíše firmu formou otázek a odpovědí, umožní srovnání s obdobnými společnostmi a ukáže, kde má podnik slabiny. Management získá podrobnou mapu nedostatků, takže okamžitě odhalí problémy i v odlehlém oddělení. Model také ukáže cestu k jejich nápravě.

"Je obdivuhodné, že Model excelence EFQM funguje dobře v malé firmě i v koncernu s desítkami tisíc zaměstnanců", říká Jan Taraba, ředitel Národního střediska podpory kvality. "Nadaci EFQM se podařilo vytvořit návod na řízení, který je plně funkční ve firmách všech velikostí i oborů."

 

Manažera přesvědčí jen výsledky

Model Excelence EFQM používají téměř 2/3 velkých a středních společností v EU. Proč právě tento model uspěl v široké konkurenci nástrojů poradenských firem? "Model nejlépe prokázal svoji funkčnost v praxi," odpovídá Vladimír Straka, předseda představenstva SOK ČR. "Studie univerzit v Leicesteru a ve Vídni ukázaly, že jeho využívání prokazatelně zlepšuje ekonomické výsledky o desítky procent. To jsou "tvrdá" data a na ta manažeři firem nejlépe slyší."

Národní ceny kvality – ocenění, které zvyšuje zisky

Schopnost objektivně porovnat firmy různých velikostí a oborů byla důvodem, proč se Model excelence EFQM stal základem hodnocení Národních cen kvality a Evropské ceny za excelenci. Jde o nejprestižnější ocenění, které může firma celkem v 85 zemích světa získat. "Je to jediná soutěž, která přináší nástroj na zlepšování výsledků a vyšší efektivitu řízení," vysvětluje Jan Taraba. "Díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu umožňuje podnikům účast v Národních cenách zavést Model excelence EFQM za podstatně zvýhodněných podmínek. A jako třešničku na dortu mohou získat ocenění, které je ve světě vnímáno jako vstupenka do klubu elitních firem," dodává Taraba.

Přihlášku do Národní ceny kvality je možné podat jen do konce května.

Mediální partneři Národní politiky kvality: