Národní politika kvality

 

 

Pro české firmy se otevírá cesta k výraznému zvýšení efektivity i zisku

Rada kvality České republiky, Česká společnost pro jakost a Sdružení pro oceňování kvality oznámili zahájení plného provozu prvního Centra excelence ČSJ v České republice. Pro české firmy a podnikatele se tím otvírá cesta ke sdílení zkušeností se zaváděním a využíváním moderních metod řízení z ČR i ze zahraničí. Centrum excelence tak pomůže snížit zaostávání České republiky v této oblasti, což může významně zlepšit ekonomické výsledky a konkurenceschopnost našich firem.

Moderní metody řízení jsou v zahraničí využívány v mnohem větší míře, než v České republice. Zejména u malých a středních podniků je situace velmi špatná.

"Průzkum, který jsme provedli mezi malými a středními podniky před dvěma lety, ukázal, že 77% podnikatelů žádnou moderní metodu řízení nezná a tím pádem ani nevyužívá," vysvětluje Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR a ředitel Odboru meziresortních záležitostí MPO. "Tento alarmující výsledek vedl Radu kvality k úsilí o větší zpřístupnění těchto metod našim podnikatelům. Jedním z výsledků tohoto úsilí je i Centrum excelence, které dnes představujeme", dodává Szurman.

Zkušenosti ze zahraničí dokazují, že moderní metody řízení mohou velmi významně pomoci ke zvýšení konkurenceschopnosti, ekonomických výsledků a tím i zaměstnanosti a daňových příjmů státu.

"Podle průzkumů Univerzity v Leicesteru může například zavedení a využívání Modelu excelence EFQM zvýšit tržby v průměru o 77% oproti firmám, které model nevyužívají. Podobně optimistické jsou výsledky prezentované univerzitou ve Vídni, nebo dlouhodobé studie obdobného modelu (Malcolm Baldrige Award) ve Spojených státech. Přitom výsledky jsou obdobné u firem různých velikostí i oborů činnosti," argumentuje Jan Taraba, ředitel Národního informačního střediska podpory kvality.

Právě problémy tuzemských firem i organizací veřejného sektoru s využíváním moderních metod řízení vedly k založení Centra excelence EFQM. Posláním centra bylo již od počátku přinášet, sdílet a šířit poznatky podporující excelentní výkonnost organizací. Plní také funkci partnerské organizace EFQM a garanta programů Národních cen České republiky, které umožňují firmám nejen se objektivně srovnat s konkurencí, ale i zavést za velmi výhodných podmínek EFQM model. Tento model v současnosti využívá přes 30.000 evropských firem všech oborů a velikosti, přičemž na jeho základě jsou řízeny dvě třetiny velkých společností.

"Impulsem pro další rozvoj Centra excelence bylo doporučení Rady kvality ČR vytvořit platformu pro organizace, které jsou držiteli některého z ocenění programů Národních cen ČR, o toto ocenění usilují či se „jen“ zajímají o pokročilé nástroje řízení a chtějí se zlepšovat. ČSJ toto doporučení vyslyšela a připravila platformu, na které se budou moci setkávat, sdílet zkušenosti a dále se rozvíjet," říká Petr Koten, ředitel České společnosti pro jakost. "Kromě novinek, seminářů a workshopů s tématem pokročilých nástrojů a metod řízení a zlepšování budou mít členové možnost nechat si jednou za dva roky externě ohodnotit své sebehodnotící zprávy nebo pomoci s realizací sebehodnocení a každý rok budou mít příležitost zažít slavnostní atmosféru předávání Národních cen ČR na Pražském hradě," dodává Koten.

Centrum excelence je zaměřené na v současnosti nejosvědčenější metody řízení (Model excelence EFQM, CAF, CSR). Jeho hlavním cílem je pomáhat tuzemským firmám i organizacím veřejného sektoru zavádět tyto osvědčené metody řízení a především sdílet zkušenosti s používáním modelu, sdílet nejlepší manažerské praxe a motivovat úspěšné subjekty k účasti v některém z programů Národní ceny kvality ČR. Díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu a vzhledem k tomu, že Centrum excelence bude provozovat nezisková organizace, mohou tuzemské firmy získat vstup do Centra excelence i zavedení EFQM modelu (nebo jeho varianty pro veřejnou správu – modelu CAF) s minimálními náklady.

A jak vidí budoucnost EFQM modelu a Centra excelence v ČR jedni z jeho prvních členů?

"EFQM model byl dalším krokem naší organizace při zlepšováním služeb zákazníkům. Pomohl nám přezkoumat reálný stav systému managementu organizace odhalit silné stránky a příležitosti ke zlepšování. Je nástrojem, který nám pomáhá sledovat dosahování našich plánů a hodnotit práci jednotlivých oddělení i pracovníků," shrnuje zkušenosti s modelem Milan Šrámek, vedoucí managementu kvality společnosti KERMI, vítěze Národní ceny kvality v roce 2011. "Samozřejmě budeme rádi předávat naše zkušenosti dalším firmám v rámci Centra Excelence," dodává.

Že má zavedení modelu význam i v obchodní firmě dokládá příklad společnosti Rossmann, která získala titul Úspěšná firma v roce 2012. Její jednatel Vladimír Mikel hodnotí své zkušenosti takto: "Myslím, že mezi českými podnikateli není plánování a zavádění různých systémů příliš oblíbeno. Proto je moc dobře, že zde existuje model, který srozumitelným způsobem umožňuje firmu popsat, sledovat trendy a výrazně usnadňovat její řízení. Nám model pomohl nejen k získání prestižního ocenění, ale i k lepšímu a jednoduššímu vedení firmy."

Centrum excelence EFQM můžou využívat nejen komerční firmy, ale i zástupci veřejné správy, školství, zdravotnictví a dalších organizací. A také jejich zkušenosti jsou veskrze pozitivní.

"Model nám velice pomohl při hledání dalších cest, jak pro naše klienty, tedy občany a podnikatele, zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Využili jsme ho pro porovnávání hodnocení spokojenosti našich klientů, ale i zaměstnanců v různých časových obdobích. Stal se pro nás důležitým předpokladem pro vytváření vizí dalšího směřování úřadu a věřím, že s jeho dalším využíváním nám pomůže i naše zapojení do Centra excelence," říká Jarmila Mravcová, auditorka Statutárního města Chomutov, vítěze Národní ceny kvality v roce 2013.

Nabídka služeb Centra excelence nepochybně může pomoci zvrátit trend zaostávání České republiky v moderních metodách řízení. Aby ale centrum plnilo svoje poslání, je třeba zajistit účast dostatečného počtu firem a organizací, které se chtějí zlepšovat, sdílet informace a které se chtějí rovnat nejlepším organizacím ve svém oboru nejen v České republice, ale i v Evropě a ve světě. Centrum excelence proto vítá další členy, přičemž nezáleží na tom, jsou-li organizace malá nebo velká, poskytovatel služeb nebo výrobce či zda působí v soukromém či veřejném sektoru. Excelenci je možné nalézt všude.

Více o Centru Excelence ČSJ ZDE.

Mediální partneři Národní politiky kvality: