Národní politika kvality

 

 

Praha, 31. října 2012 – Téměř 100 zemí celého světa každoročně slaví v listopadu svátek kvality. Spolu s tím, jak ve světovém obchodu stoupá význam kvality jako klíčového prvku konkurenceschopnosti, vzrůstá i význam akcí, které se v rámci listopadových oslav kvality pořádají.

Letos podvanácté oslaví Měsíc kvality i Česká republika. Organizátoři připravili více než dvě desítky odborných akcí, seminářů, konferencí a setkání, které vyvrcholí Slavnostním večerem na Pražském hradě, na kterém budou předána nejvýznamnější ocenění firem – Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za Společenskou odpovědnost organizací.

Význam kvality si mnohdy ani neuvědomujeme a zajímáme se o ni paradoxně jen tehdy, když někde chybí - většinou u zboží nabízeného v obchodní síti. Kvalita ovšem ovlivňuje mnohem více oblastí života každého z nás.

"Aktivity sdružené v Národní politice kvality pokrývají neuvěřitelně širokou škálu oblastí. Nejen kvalitu zboží a služeb, ale i zvyšování kvality školství, zdravotnictví, veřejné správy, armády i policie. Pomáháme firmám zavádět moderní metody řízení, zlepšovat konkurenceschopnost a v neposlední řadě i podnikat společensky odpovědně: tedy tak, aby firma nezatěžovala životní prostředí a byla dobrým zaměstnavatelem i partnerem společenského života", vysvětluje Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR

Kvalita je opravdu fenoménem dnešní doby. Spolu s inovacemi je jedinou šancí pro evropské firmy, jak obstát v boji s asijskou konkurencí.  Jde jen o to, přesvědčit zákazníky, že nakupovat kvalitní domácí zboží má smysl. A po dlouhé době, kdy byla cena prakticky nejdůležitějším vodítkem nákupu, postupně začínají spotřebitelé přicházet na to, že kvalita by měla dostat přednost. Přispívají k tomu i desítky afér s nekvalitními, zdravotně závadnými či nebezpečnými výrobky, které se prakticky každý týden objevují v médiích.

Měsíc kvality by měl ukázat směr, jak dosahovat špičkové kvality výrobků a služeb a jak moderně řídit firmy i organizace veřejné správy.  Akce, které spoluorganizujeme, přináší do naší země nejmodernější metody a znalosti z celého světa", říká Jan Taraba, ředitel Národního informačního střediska podpory kvality.  "A všem spotřebitelům a zákazníkům by měl pomoci najít způsoby, jak se na trhu vyhnout nebezpečným a nekvalitním výrobkům a dostat za své peníze nejlepší možnou kvalitu. Mám na mysli zejména značení zboží a služeb s ověřenou kvalitou v Programu Česká kvalita," dodává Jan Taraba.

Ve světě jsou programy zlepšování kvality mnohem více využívány než v naší zemi. Je to dáno určitou nechutí, se kterou přistupujeme k zavádění jakýchkoli plánů či systémů. Češi upřednostňují improvizaci. Přesto bychom měli vědět, že existují možnosti, jak si usnadnit podnikání, jak zvýšit jeho efektivitu, jak zlepšit veřejnou správu, nebo úroveň školství a zdravotnictví.

"Díky Národní politice kvality máme jeden z nejlepších systémů podpory kvality na světě," doplňuje Robert Szurman. "Máme k dispozici programy, které jsou ve světě osvědčené, a máme odborníky, kteří je umějí zavádět. Jde jen o to přesvědčit odbornou i laickou veřejnost, že tyto programy fungují a že je smysluplné je využívat."

Měsíc kvality by k tomuto poznání měl být ideální příležitostí.

Více informací na : www.npj.cz

kontakt: Tomáš Kouřil, mobil: 603 436 839, mail: kouril.tomas@gmail.com

 

Hlavní akce Listopadu Měsíce kvality v ČR:

6.- 7. 11. 2012 Mezinárodní konference "Kvalita - klíčový faktor"
Národní dům na Vinohradech, Nám. Míru 9, Praha 2, od 9:00 hod.

Výběr z témat: Přispívá Společenská odpovědnost organizací (CSR) ke zvyšování výkonnosti firem?,

Cena za kvalitu – jsou potraviny na českém trhu tak nekvalitní, jak uvádějí média?, Bezpečí pacientů ve zdravotnickém zařízení, Zavádění a udržování systému kvality zdravotní péče v českých nemocnicích,....

6. 11. 2012 Večer s Českou kvalitou

Národní dům na Vinohradech, Nám. Míru 9, Praha 2, od 20:00 hod.

Předávání ocenění kvalitním výrobkům a službám v Programu Česká kvalita za účasti 1. místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky a dalších VIP hostů. Budou oceněny např. kvalitní hračky, dětské boty, dveře, oděvy, nábytek ,...

27. 11. 2012 Předávání Národní ceny kvality

Španělský sál Pražského hradu, od 19:00 hod.

Předávání nejvýznamnějšího ocenění udělovaného v 80 státech světa. Za účasti předsedy Senátu PČR Milana Štěcha, členů vlády a dalších VIP hostů.

Mediální partneři Národní politiky kvality: